Søstrene Celina (45) og Hermine (47) Midelfart tjente 47 millioner kroner på investeringene de to har samlet i sitt felles aksjeselskap i fjor. Til tross for titall millioner i overskudd, er det likevel det svakeste nettoresultatet de to søstrene har levert de siste fem årene.

I 2015 hadde søstrene et knallår etter gevinster i videokonferanseraketten Acano.

Satser på interiør og rigg

Søstrene eier halvparten av Midelfart Holding hver, som i sin tur kontrollerer tre fjerdedeler av Midelfart Invest, der en del av aksjeinvesteringene er samlet. Resten av aksjene i Midelfart Invest er eid av de ansatte i konsernet.

Midelfarts resultat blir løftet av gode aksjeinvesteringer, mens selskapets investeringer i obligasjonsmarkedet har falt i verdi.

Hermine Midelfart. Foto:
Hermine Midelfart. Foto: (Foto: Ida von Hanno Bast)

Midelfart Holdings største investering var ved utgangen av året Watercircles Forsikring, ifølge DNs aksjonærregister. I fjor femdoblet Watercircles Forsikring underskuddet sammenlignet med året før.

Andre store investeringer er interiørkjeden Kid og Cxense der de to søstrene er blant de største aksjonærer. Også riggselskapet Borr Drilling, som Celina Midelfarts mann Tor Olav Trøim bygger opp, er blant de store investeringene.

«Styret er godt fornøyd med avkastningen i 2017. Den positive utviklingen har fortsatt i 2018», heter det i årsberetningen til selskapet.

Søstrene har ikke tatt ut utbytte i 2017.

Tjente 170 mill. privat

Mens de to kosmetikkarvingene gjør felles investeringer gjennom Midelfart Holding, tjener Celina Midelfart også svært gode penger gjennom sitt private investeringsselskap Midelfart Capital.

I fjor tjente hun 170 millioner kroner før skatt, der mesteparten kom fra Borr Drilling, gevinst ved salg i Storebrand og forbrukslånsbanken Avida.

– Jeg er strålende fornøyd, sa hun til DN da.

– Året er så langt positivt, og kapitalen er fullt sysselsatt.

Gjennom sitt private selskapet har Celina Midelfart tjent over en halv milliard de siste ti årene.(Vilkår)

Får superkrefter med Ismannens pusteteknikk
Slik forbereder Wim «The Iceman» Hof seg på kulde
01:56
Publisert: