Økokrim mener 12 aksjonærer i gruveselskapet Crew Gold kan ha gått glipp av inntil 188 millioner kroner. Årsaken er at de aldri fikk vite at gruvegiganten Severstal og dets datterselskap Bluecone, som de solgte aksjer til, senere kjøpte aksjer til høyere kurser. 

Investorene hadde fått løfte om en prisgaranti med rett til samme pris for sine aksjer. 

Nå har Økokrim tiltalt meglertoppen Petter Dragesund (53) i Pareto, den tidligere Pareto-megleren Kjetil Sjursen (43) og konsulenten Jan Vestrum (58), for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon i saken. De tre bestrider tiltalen.

Pensjonskasse taper mest

Den klart største taperen, ifølge tiltaledokumentet fra Økokrim, er Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, som i dag har endret navn til Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK). Pensjonskassen, som forvalter mer enn tre milliarder kroner for fylkes- og kommuneansatte i Akershus, skal ha gått glipp av inntil 105 millioner kroner, ifølge Økokrim.

AIPK ble aksjonær i Crew Gold etter at en eierandel i et obligasjonslån ble konvertert til aksjer, og mistenkte selv at den gikk glipp av en høyere pris for sine aksjer.

Pensjonskassen solgte i 2010 sine aksjer til Pareto Securities as, som handlet for en ikke-navngitt tredjepart, og fikk en «god avkastning», ifølge en pressemelding onsdag.

En forutsetning for pensjonskassen var imidlertid en prisbeskyttelse, som i en tidsbegrenset periode sikret kassen en eventuell høyere kurs.

Igangsatte undersøkelser

«Ettersom det fant sted omfattende omsetning av aksjer i Crew Gold Corporation i beskyttelsesperioden til kurser som var høyere enn pensjonskassen solgte for, igangsatte pensjonskassen undersøkelser for å avklare om det forelå et berettiget krav på tilleggsvederlag. Gjennomgang av offentlig tilgjengelig informasjon viste at noen hadde ervervet et betydelig antall aksjer i Crew Gold Corporation i beskyttelsesperioden ved hjelp av ulike meglerhus og nomineekontoer,» heter det i en pressemelding.

Akershus interkommunale pensjonskasse klarte imidlertid ikke å komme til bunns i hvem som hadde kjøpt aksjene til høyere kurser.

«For en privat aktør som pensjonskassen var det ikke mulig å klarlegge hvem som var den reelle kjøperen,» heter det.

Følger straffesaken

Pensjonskassen skriver at den er tilfreds med at Økokrim har tatt ut tiltale.

– Nå skal vi følge straffesaken og se hva som skjer der. Vi håper å komme til bunns i saken, sier daglig leder i pensjonskassen Øyvind Stjernfeldt Juvet til DN.

Han ikke vil gi noen ytterligere kommentarer i saken.

Blant de andre investorene som ifølge Økokrim har lidd tap, er milliardærarvingene Celina og Hermine Midelfart. Gjennom selskapet Midelfart Invest har de tapt inntil 3,9 millioner kroner, ifølge Økokrim.

– Vi har ingen kunnskap eller opplysninger om saken utover den informasjon selskapet, Midelfart Invest, har mottatt fra Økokrim, hvilket er at det ikke forelå noen prisgaranti da vi solgte våre aksjer, skriver Celina Midelfart i en epost til DN.

Hun understreker at selskapet har «ingen holdepunkter for at vi er bedratt».

– Og følgelig har jeg dessverre ingen kommentarer til hypotetiske problemstillinger knyttet til dette, skriver hun.

Ifølge tiltalen har investor Karl Heine Ulvebne gjennom sitt private investeringsselskap Predator Capital Management tapt opptil 5,27 millioner kroner. Selv mener Ulvebne at han ikke har tapt penger i saken.

– Jeg tapte ikke penger. Jeg tapte på at det ikke ble en prisgarantiavtale. I sin helhet tjente jeg greit med penger i Crew Gold, sier Ulvebne.

– Det overrasker meg litt at det er en tiltale mot de to i Pareto. Jeg skjønner det ikke helt, sier Ulvebne, og sikter til Dragesund og Sjursen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Pareto-topp Kris Jakobsen kan ha gått på en smell i Crew Gold-saken.
Pareto-topp Kris Jakobsen kan ha gått på en smell i Crew Gold-saken. (Foto: Per Thrana)