Celina Midelfarts investeringsselskap, Midelfart Capital, fikk et resultat før skatt på 405 millioner kroner i fjor.

Av dette er nær 12 millioner kroner utbytte fra aksjeinvesteringer, mens 141 millioner kroner er fra gevinst ved realisering av aksjer. Det aller meste av resultatet er urealiserte gevinster på investeringer selskapet fortsatt holdt ved årets slutt.

Midelfart har ikke tatt ut utbytte etter fjoråret, men reinvesterer beløpet i Midelfart Capital. Året før var utbyttet på vel ti millioner kroner.

Det kommer frem av årsregnskapet som er levert til Brønnøysund denne uken.

Ifølge notene til regnskapet hadde børsnoterte aksjer samlet markedsverdi på nær 670 millioner kroner ved utgangen av 2022, og sammen med unoterte aksjer og obligasjoner er verdiene på 940 millioner kroner – en økning på nær 250 millioner kroner på ett år.

Ifølge børstjenesten Holdings har Midelfart ved årsskiftet blant annet betydelige aksjeposter i riggselskapene Borr Drilling og Prosafe, Panora Energy, biotekselskapet Ultimovacs og offshorerederiet Siem Offshore. De angitte verdiene er ifølge Holdings på vel 200 millioner kroner, og det betyr at en stor del av investeringene ikke fremkommer av denne oversikten.

Egenkapitalen var på 927 millioner kroner ved utgangen av 2022, og bare i underkant av seks millioner kroner ble holdt i kontanter.

DN har bedt om en kommentar fra Midelfart onsdag kveld, men har foreløpig ikke fått svar på henvendelsen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.