I 2021 ble firmaet til den danske stjernearkitekten Bjarke Ingels dømt til å betale 9,2 millioner kroner i erstatning etter en budsjettsprekk på et toalettprosjekt i The Twist, Christen Sveaas' monumentale museumsgalleri som strekker seg over Randselven.

Bjarke Ingels Group (Big) anket dommen fra Ringerike tingrett, men i en fersk kjennelse fra Borgarting lagmannsrett kommer det frem at anken ikke førte frem.

I tillegg har Sveaas' stiftelse Kistefos-Museet vunnet frem med en avledet anke, og blitt tilkjent erstatning også her, på én million kroner. På toppen av det hele må arkitektfirmaet betale saksomkostninger i ankesaken, som gikk i begynnelsen av desember, på 3,3 millioner kroner. Det kommer i tillegg til saksomkostninger på omtrent to millioner fra første rettsrunde.

2019: Sveaas: – Jeg er formann i toalettkomitéen
Ett rom tok Christen Sveaas personlig ansvar for.
02:53
Publisert:

Ti mill. over budsjett

Bakgrunnen for saken er at Sveaas' stiftelse saksøkte arkitektselskapet etter at toalettene på galleriet The Twist ble ti millioner kroner dyrere enn budsjettert. Sveaas mente at Bjarke Ingels personlig hadde gitt en garanti for at budsjettet ville holdes, og hvorvidt det stemmer var kjernen i saken i begge instanser.

I tingretten forklarte Sveaas at han ønsket denne garantien da toalettene skulle utformes, etter at det var kommet til store kostnadsoverskridelser for galleriprosjektet som helhet, som Big også hadde ansvaret for. En epostutveksling mellom Sveaas og Ingels har vært sentral i retten.

«Etter Lagmannsrettens syn fremgår det klart av sammenhengen og den konkrete ordlyden i epostene at Ingels har avgitt en garanti mot budsjettoverskridelser,» heter det i den enstemmige dommen som ble kunngjort torsdag.

The Twist på Kistefos Museum på Jevnaker. Toalettet er i kjelleren.
The Twist på Kistefos Museum på Jevnaker. Toalettet er i kjelleren. (Foto: Elin Høyland)

DN har forsøkt å ringe advokat Øystein Myre Bremset i Grette, som representerte Big, men foreløpig ikke fått svar.

Advokat Ronny Lund i Wiersholm, som representerer stiftelsen, skriver i en sms:

– Dommen er grundig og godt skrevet. Vi noterer at vi fullt ut har vunnet frem, og er naturligvis svært godt fornøyd med det.

Sveaas' eget prosjekt

Toalettarealene i museumsbygningen var ikke en del av det opprinnelige oppdraget til Big, og det var Sveaas selv som skulle betale for dem. Sveaas har til og med omtalt seg selv som «formann i toalettkomiteen,» og uttalt at det var viktig å ha «kule» toaletter på det nye museet.

Budsjettet var på i underkant av fem millioner kroner, men endte opp på nesten 15 millioner. Museet har krevd erstatning på 10,3 millioner, men tingretten gjorde fratrekk på én million.

I en epost 27. februar 2018 skrev Sveaas selv dette til Ingels:

«God aften herr Bjarke. Se det, nu kan der også bli BIG toiletter i det fine museumsbygg, men du må selv garantere for oss at det ikke koster mer enn budsjetterne. Ok?»

Etter en liten omvei via referanser til andre eposter, svarer Ingels «Vi holder budgettet sammen med Bladt!» (entreprenøren).

Den avledede anken til stiftelsen, som altså førte til ytterligere en million i erstatning, gjelder kostnader for arbeid utført av konsulentselskapet Rambøll. Tingretten kom frem til at det manglet dokumentasjon for en million kroner av disse, men lagmannsretten har fått forelagt materiale.

«Lagmannsretten finner på bakgrunn av bevisførselen at det nå er sannsynliggjort at Rambøll faktisk har arbeidet det fakturerte antall timer,» heter det i dommen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.