Det Christen Sveaas-kontrollerte Kistefos-konsernet leverte et resultat før skatt på 1,94 milliarder kroner i 2018. Dette er nær en femdobling fra et resultat på 393 millioner kroner i 2017.

Til tross for knalltøffe tider i markedet for offshore service-skip er det offshorerederiet Viking Supply Ships som bidrar mest til det kraftige resultathoppet.

Solgte isbrytere

Offshorerederiet oppnådde et overskudd etter skatt på 1,75 milliarder svenske kroner i 2018, mot et underskudd på 332 millioner kroner i 2017.

– I hovedsak skyldes dette en resultatført gevinst på 2,46 milliarder svenske kroner, etter salg av tre isbrytere, skriver Kistefos i sin årsrapport.

Dersom man ser bort fra dette salget gikk det heller dårlig med den øvrige virksomheten i rederiet. Flåten med offshore service-skip ble nedskrevet med 213 millioner svenske kroner, mens ankerhåndteringsskipet Odin Viking ble nedskrevet med 145 millioner svenske kroner.

Driften i Viking Supply Ships ga et underskudd på 376 millioner svenske kroner.

Sterk bankvekst

Driftsinntektene i Kistefos-konsernet steg fra 9,4 milliarder kroner i 2017 til 14,4 milliarder kroner i 2018.

Advanzia Bank bidro også sterkt til resultatbedringen. Selskapets resultat etter skatt økte med 26 prosent og endte på 59,1 millioner euro i 2018, tilsvarende 571 millioner kroner med dagens aksjekurs.

– Denne veksten kommer på tross av at selskapet har tatt signifikant høyere lånetapsavsetninger som følge av introduksjonen av IFRS 9, skriver Kistefos.

Advanzias netto lånebalanse økte med 20 prosent gjennom året og endte på 1,4 milliarder svenske kroner.

Western Bulk oppnådde et nettoresultat på 31,6 millioner dollar i 2018. Dette er en reduksjon på 9,4 millioner dollar sammenlignet med 2017.

1881 Group as oppnådde et resultat etter skatt på 18 millioner kroner i fjor, ned fra 19 millioner i 2017. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Verdensmester Einun Skorem viser deg hvordan man lager kokekaffe
01:01
Publisert: