Det har gått mer enn åtte år siden finansmarkedene løftet seg ut av ruinene etter finanskrisen. Seniorstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management mener at investorene har høstet mer enn de kunne håpe på.

 – For tiden er det dagligdags at aksjeindekser når nye toppnoteringer, påpeker Lie i sin 

analyse.

Han anser aksjemarkedet som modent, men ikke sprekkeferdig.

– Til tross for globale vekstutfordringer, en europeisk gjeldskrise, et gigantisk oljeprisfall og diverse politiske sjokk har tålmodige investorer blitt rikelig belønnet. Både i aksjemarkedet og i obligasjonsmarkedet.

Fra seier til seier

 Han trekker frem eksempler som at renten på såkalte høyrenteobligasjoner i Europa har falt til rekordlave 3,5 prosent. Og at renten på tyske statsobligasjoner med ti års løpetid har steget «markant» det siste året til 0,4 prosent. 

– Markedsklimaet med lysere vekstutsikter, rekyl i selskapsinntjeningen og et fortsatt lavt rentenivå, er en «Gullhår-situasjon» for investorene, mener Lie.

En Gullhår-situasjon vil si at veksten hverken er for høy eller lav, men akkurat god nok til at økonomien ikke blir for het eller opplever tilbakegang. I tillegg er inflasjonen lav, slik at sentralbankene kan ha lave renter. 

Samtidig ser han faretegn:

  • Amerikanske aksjer har nå steget åtte år på rad og er på god vei til å tangere rekorden på ni strake. 
  • Oslo Børs hovedindeks har fem år i pluss bak seg og kan sette ny rekord i 2017 med seks på rad. 

– Mange spør seg derfor om det ikke snart er på tide med en ny krise eller markedskorreksjon. Alder skal isolert sett ikke være til hinder for videre oppgang. «Bull markets don’t die of old age», er et ordtak i finansmarkedene. Banken Goldman Sachs sier det ikke er alder som vil knekke oppturen, men heller frykten for en ny økonomisk nedtur, påpeker Lie.

Danske Bank reduserte investeringene i aksjemarkedet før sommeren, men har fortsatt en forsiktig overvekt. 

– Med overvekt aksjer menes en høyere aksjeandel i porteføljeløsningene enn i referanseindeksene vi sammenligner oppnådd avkastning med. At vi beholder mer i aksjer enn i renter skyldes ikke at vi er superoptimister, men heller at vi tror aksjemarkedet vil fortsette å gi bedre avkastning enn rentealternativene, forklarer Lie i sin rapport.

Strategen forventer fem-åtte prosent avkastning for globale aksjer de neste 12 månedene. I norske rentefond med høy kredittverdighet anslår han godt under to prosent.(Vilkår)