«Lær å bruke tradingprodukter med giring – BULL og BEAR-Commerzbank» er et kort nettkurs på Nordnet for deg som tør satse høyt.

Investeringer i slike produkter kan gi svært høy avkastning, men også det motsatte.

For en mann som deltok på Nordnets nettkurs i fjor høst, gikk det heller dårlig. Mannen tapte 122.523 kroner på å investere i meget spekulative finansprodukter gjennom Nordnets handelsplattform, ifølge en avgjørelse i Finansklagenemnda.

Kunden sier han ble villedet på kurset og krever at Nordnet dekker tapene. Finansklagenemnda er uenig, og har gitt medhold til banken.

«Passet for alle investeringshorisonter»

Det var i februar og september 2016 at personen investerte i såkalte BEAR OBX X4 CZ-sertifikater gjennom Nordnets handelsplattform. Sertifikatene var utstedt av Commerzbank.

Slike produkter egner seg til kortsiktig handel og gir tilgang til underliggende produkter som aksjer, indekser og råvarer. De er imidlertid konstant belånt og innebærer høy risiko. Nettkurset ble også avholdt av en representant fra Commerzbank.

I oktober 2017 avsluttet Commerzbank sertifikatene, og kunden satt igjen med et realisert tap på 122.523 kroner.

Han har i sin klage lagt til grunn at han fikk feilaktig og mangelfull informasjon om produktets løpetid i forbindelse med investeringen, og mener han på kurset ble både skriftlig og muntlig informert om at produktet hadde en ubegrenset løpetid, og at det passet for alle investeringshorisonter.

Mannen mener han ikke ville investert i produktet om han hadde vært klar over at det kunne avsluttes etter kort tid.

For de mest avanserte kundene

Nordnet forklarer at det kun stiller handelsplattformen til disposisjon for kunder som selv vil handle finansielle produkter.

«Foretaket er ikke ansvarlig for selve instrumentet, verdiutviklingen eller hendelser som og lignende», står det i avgjørelsen fra Finansklagenemnda.

Norgessjef i Nordnet, Anders Skar, sier til DN at børsnoterte bull- og bear-produkter har økt i popularitet de siste årene, både blant kortsiktige og langsiktige investorer.

– Som en følge av dette har også behovet for opplæring og informasjon om produktene økt. Når det er sagt, er dette vanligvis produkter for de mest aktive og mest avanserte kundene, så det er fortatt relativt smalt sammenlignet med aksjer og fond, sier han.

– Vi har arrangert flere nettkurs for bull og bear-produkter med hensikt å informere og dele kunnskap rundt hvordan disse produktene er konstruert, hvordan de fungerer, hvilken risiko som er forbundet med slike investeringer, hva du bør tenke på og hvem det passer for. Kursene har hatt ulik lengde, men vanligvis vil et slikt nettkurs vare mellom 30 og 60 minutter, sier Skar.

– Kunne dere gjort mer for å sørge for at kundene er innforstått med hvordan bull/bear-sertifikater fungerer?

Det er ingenting vi vil mer enn at våre kunder skal forstå produktene på vår plattform. Vi går på jobb hver eneste dag med et ønske om å sette våre kunder i best mulig posisjon og gi kunden best mulig forutsetninger når de skal plassere pengene sine, sier Skar.

Gir Nordnet medhold

I avgjørelsen fra Finansklagenemnda skriver Nordnet at kunden på kurset ble gjort oppmerksom på at utsteder har en rekke ulike sertifikater, og at kunden selv må søke informasjon om hvert enkelt produkt.

Finansklagenemnda er enig med Nordnet og konkluderer blant annet:

«Det fremgår av prospektet for det aktuelle produktet at utstederen forbeholder seg rett til å terminere dette når utstederen måtte ønske. Prospektet var tilgjengelig for klageren før investeringen ble gjort. På denne bakgrunn kan klageren ikke gis medhold i klagen mot banken».

På Nordnets nettsider står det for øvrig tydelig at man ved kjøp av bull- og bearprodukter «kan tape hele den investerte kapital din» og at «jo høyere giring sertifikatet ditt har, desto større er risikoen for at avkastningen påvirkes negativt over tid».(Vilkår)

Slik lærer du å stå på hendene
- Man kan ikke ha en treningsøkt uten å stå på hendene, mener turner Espen Jansen. Her viser han hvordan man enkelt lærer seg å stå opp ned.
01:09
Publisert: