Stillingen er 25–1 mellom Island og USA etter finanskrisen, oppsummerer Svein Harald Øygard i boken «På finanskrisens slagmark». Av 47 banktopper globalt som ble fengslet etter finanskrisen, endte 25 i et islandsk fengsel. USA, krisens fødeland, fengslet én.

Den daværende McKinsey-toppen ble helt ut av det blå spurt om å steppe inn som sentralbanksjef på Island i 2009.