Europris-arving Dag Høilis heleide Dagsander Invest as fikk et underskudd før skatt på 35 millioner kroner i fjor, mot et overskudd før skatt på 19,2 millioner kroner året før.

Det fremgår av selskapets ferske årsregnskap som er levert til Brønnøysundregistret.

Resultatet blir tynget av nedskrivninger av finansielle eiendeler på 24,7 millioner kroner, samtidig som selskapets finansinntekter endte på minus 8,2 millioner kroner, sammenlignet med drøye ti millioner i pluss året før.

Videre fremgår det av rapporten at Høili tok ut et utbytte på fem millioner kroner i 2019. Han er oppført som eneste eier og styreleder i selskapet.

Dag Høili er sønn av Europris-gründer Terje Høili og bror til realitykjendis og influenser Maria Høili.

26 mill. i aksjer og andeler

Ved utgangen av fjoråret hadde Dagsander Invest 26 millioner kroner investert i aksjer og andeler, en økning på drøye ti millioner kroner fra året før. Ifølge DNs aksjonærlister var han ved utgangen av fjoråret på eiersiden i en rekke eiendomsprosjekter i hjembyen Fredrikstad, i tillegg til å være største eier i handelskonseptet Themoon, som han startet med søsteren Maria.

Sistnevnte ble slått konkurs i slutten av februar i år, etter at prosjektet siden oppstarten hadde gått med et underskudd på nær 40 millioner kroner.

Av det ferske årsregnskapet går det frem at den kortsiktige gjelden økte fra en halv million i 2018, til drøye 36 millioner kroner ved utgangen av 2019. Samtidig ble selskapets egenkapital økt fra minus 2,4 millioner kroner i 2018, til vel 71 millioner kroner i fjor.

Det kommer etter at Høili i fjor høst fusjonerte en rekke av sine egne selskaper inn i Dagsander Invest as, går det frem av rapporten.

Ved utgangen av året hadde selskapet nær 30 millioner kroner i banken, nesten en dobling fra året før.

I notene til årsregnskapet skriver Høili at selskapets investeringsportefølje er blitt berørt av verdifallet som følge av koronakrisen, men at det ikke er mulig å anslå den økonomiske effekten.

«På tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet bekreftes det at selskapet fortsatt har betryggende egenkapital», heter det i rapporten.

DN har forsøkt å komme i kontakt med Høili onsdag kveld, men har ikke lykkes i å få en kommentar til saken.

Hyttekrangel

DN har i flere omganger det seneste året omtalt Høili og salget av luksushytta på Blindleia i Lillesand kommune.

Sommeren 2017 trodde han at han hadde solgt hytta til rett i underkant av 30 millioner kroner. Det viste seg så at kjøperen manglet finansiering, noe som førte til at salget havarerte. Et år senere fikk han likevel solgt prakteiendommen for 25 millioner kroner, til Frontline-sjef Robert Hvide Macleod. I juni ble det kjent at Høili hadde saksøkt Aktiv Eiendomsmegling Orlin & Partnere og forsikringsselskapet deres IF etter hyttesalget.

Han krevde ti millioner kroner i erstatning, og mente at megleren opptrådte i strid med det ulovfestede profesjonsansvaret for meglere, ved ikke å ettergå finansieringen til den opprinnelige kjøperen.

Eiendomsmeglerfirmaet avviste på sin side blankt å ha gjort noe galt, og mente at Høili ble «uttrykkelig orientert om» finansieringsplanen til den opprinnelige kjøperen, som firmaet mener det ikke var mulig å få bekreftet da budet forelå.

Saken mellom Høili og eiendomsmeglerfirmaet skal opp for Oslo tingrett senere denne måneden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.