– Mye gikk bra og ingenting gikk dårlig. Da blir gjerne sluttresultatet hyggelig, sier Dag Rasmussen (49).

Det familieeide selskapet Rasmussen-gruppen i Kristiansand doblet overskuddet til nær 1,2 milliarder kroner i fjor – eller 3,3 millioner kroner hver eneste dag.

Tar ned risikoen

Etter fjoråret sitter selskapet på nettoverdier på godt over 15 milliarder kroner. I 2015 og 2016 mente familien at aksjemarkedene var i overkant høyt priset og økte derfor bankbeholdningen. I fjor fikk tydeligvis familieselskapet tilbake troen, for gjennom 2017 økte konsernets finansielle investeringer fra 4,5 til over syv milliarder kroner samtidig som kontantbeholdningen sank med én milliard kroner.

– Vi ble nok litt for forsiktige. Men den økningen du viser til er jo inkludert verdiøkning, konvertible lån og fondsplasseringer, understreker Rasmussen.

Den finansielle investeringsvirksomheten fikk et resultat før skatt på 950 millioner kroner – vel 350 millioner kroner mer enn i 2016. Den største bokførte gevinsten kom i mobilselskapet Ice Group med 328 millioner kroner, fulgt av det børsnoterte finansselskapet B2 Holding med 267 millioner kroner. Rasmussen solgte seg også helt ut av det danske rederiet Norden før nyttår for 738 millioner kroner med en bokført gevinst på 80 millioner kroner.

Nedturen kommer

– Avkastningen på det vi selv investerer, det vil si utenom aksjefond og Norden, var på omtrent 20 prosent mot Oslo Børs som steg vel 19 prosent. Vi har ligget i det området de siste fem-seks årene. Det er nesten for godt til å være sant, men vi får bare nyte det så lenge det varer, sier Rasmussen.

– Og hvor lenge er det?

– Akkurat nå føler jeg jo det går så det suser i hele verden, men nedturen kommer før eller siden, men jeg tør ikke å spå når. Og i stedet for å gå i kontanter, økte vi i fjor vår eksponering i markedsnøytrale hedgefond. Der får vi både bedre avkastning enn i banken samtidig som vi unngår den store smellen om markedene skulle falle mye, forklarer Rasmussen.

Han sier også at familieselskapet har redusert eksponeringen mot amerikanske aksjer siden nyttår. Ved årsskiftet eide Rasmussen aksjer notert i USA til en markedsverdi på nær 1,4 milliarder kroner.

– Jeg ønsker ikke å si hva vi har solgt siden årsskiftet. Det får vi heller snakke om når vi treffes neste år. Men ja, vi gjør noen endringer i porteføljen og har vektet oss ned i USA og tilsvarende opp i markedsnøytrale hedgefond. Vi hadde vel 500 millioner kroner i slike fond ved årsskiftet, og har altså økt en del i år, sier han.

Får full kontroll

Etter det gode fjoråret, kan også den øvrige ledelsen i familieselskapet glede seg over en økning i bonusutbetalingene fra 3,3 til over 12 millioner kroner i år. Og aksjonærene, det vil si tre generasjoner Rasmussen, tar ut 133 millioner kroner i utbytte – omtrent på nivå med i fjor.

– Nesten 90 prosent av utbyttet går til å betale formuesskatten, understreker Dag Rasmussen.

Årsberetningen viser for øvrig noen mindre endringer i fordelingen av a-aksjene. Disse aksjene utgjør bare én prosent av den samlede aksjekapitalen. De øvrige aksjene er b-aksjer uten stemmerett.

Dag Rasmussens søster Cathrine (43) har fått overført 320 a-aksjer fra deres far, Einar Rasmussen (80). Også to av Einar Rasmussens barnebarn har fått noen a-aksjer.

– Det er en del av en forberedelse til en større endring, der far har tenkt å overføre a-aksjer til meg, forklarer Dag Rasmussen.

– Verdimessig utgjør dette små beløp, men det handler selvfølgelig om styringen av konsernet, sier han.

Det betyr at den dagen farens overfører resten av hans beholdning av a-aksjer, vil Dag Rasmussen få full kontroll over familieselskapet med rundt 70 prosent av a-aksjene direkte og indirekte. (Vilkår)

Førstemann over får 325.000
Steinar Hoens rekord har stått i 21 år. 325.000 kroner venter den første som hopper høyere.
01:13
Publisert: