I bankenes kamp om nye boliglånskunder har særlig én kundegruppe vært sentral de siste årene. I 2015 klarte nemlig Danske Bank å kapre en viktig samarbeidsavtale med interesseorganisasjonen Akademikerne – som samler 13 fagforeninger med høyt utdannede og høyt lønnede personer – fra DNB. Med tannleger, økonomer og ingeniører på laget dro Danske Bank i gang en intensiv kamp med lave renter som det viktigste våpenet.

– Du kan godt si at vi starter den nye rentekrigen, sa daværende norgessjef Trond F.