I en pressemelding onsdag skriver Finanstilsynet i Danmark at det har politianmeldt Danske Bank for brudd på forbudet mot markedsmanipulasjon.

«Finanstilsynet har oppdaget et betydelig antall motstridende ordre, som Danske Bank har formidlet og gjennomført på vegne av kunder, som resulterte i at kundene handlet med seg selv som motpart på markedet», skriver tilsynet.

Ifølge meldingen skal lovbruddene ha blitt begått i tidsrommet 12. august 2016 til 22. februar 2019.

Ifølge den danske avisen Børsen skriver banken i en pressemelding at den samarbeider med myndighetene.

«Det er en sak vi tar meget alvorlig. Vi har ikke hatt tilstrekkelig markedsovervåkning, og vi har derfor investert betydelige midler i å styrke systemer og kontroller og tett dialog med tilsynet siden 2019», skriver Phillippe Vollot, sjef for compliance i Danske Bank.

Vesentlige feil

Ifølge tilsynet har Danske Bank blant annet sendt uriktige og misvisende signaler til markedet om tilbud og etterspørsel etter en rekke finansielle instrumenter, ved at Danske Bank et betydelig antall ganger over en årrekke har inngått avtaler om kjøp eller salg av finansielle instrumenter som ikke endrer eierskapet til de aktuelle instrumentene.

Finanstilsynet mener derfor at Danske Bank har overtrådt forbudet mot markedsmanipulasjon, og har politianmeldt banken for dette.

Tilsynet vurderer ikke at banken har opptrådt forsettlig, men at transaksjonene gjenspeiler vesentlige feil i bankens markedsovervåking.

«Egenhandel er imidlertid ulovlig hvis adferden som vises er markedsmanipulerende, uavhengig av om investoren har handlet med seg selv eller ikke. Det som avgjør om adferden er markedsmanipulerende er at den har vært i stand til å gi misvisende signaler om tilbud, etterspørsel eller pris på et finansielt instrument. I den forbindelse har Finanstilsynet lagt vekt på det store omfanget av disse transaksjonene og den lange perioden de fant sted», skriver det danske Finanstilsynet i pressemeldingen.

Mangelfulle prosedyrer

I tillegg vurderer Finanstilsynet at Danske Bank ikke har overholdt sine forpliktelser til å etablere og vedlikeholde effektive ordninger, systemer og prosedyrer for å oppdage og innrapportere handelsordre og transaksjoner med finansielle instrumenter som kan utgjøre markedsmisbruk, bare i begrenset omfang siden 3. juli 2016 etter å ha gjennomført markedsovervåking av mottatte og videresendte ordrer og gjennomført transaksjoner. Finanstilsynet har derfor også politianmeldt banken for dette forholdet.

Vollot i Danske Bank skriver videre i pressemeldingen.

«De såkalte motstridende handlene skyldtes mangelfulle prosedyrer, og vi har innført nye kontroller for å unngå at noe lignende skjer igjen. De enkelte handlene hadde en reell kjøps- eller salgsinteresse (rebalansering av porteføljer) og vi har ikke funnet noe tegn til forsettlige handlinger eller signaler om at markedsdeltagere har lidd noen skade», skriver han.

Ifølge Børsen har banken ingen ytterligere kommentarer så lenge etterforskningen pågår. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.