Rekordlav boliglånsrente på under to prosent får de mest ivrige bankkundene til å sjekke om de kan få bedre betingelser.

På kundesenteret til Danske Bank har det blitt flere samtaler og eposter etter at banken var først med å kutte renten for vel to uker siden.

– Mange har vært nødt til å nedprioritere andre aktiviteter og ta i bruk kvelden for å svare på henvendelser, sier Lars Alstrup, leder for personkundeområdet i Danske Bank i Norge.

Etter to uker hadde Danske Bank fått over 1000 henvendelser fra potensielt nye boliglånskunder. Til sammenligning har banken fått rundt 15.000 nye personkunder hittil i år.

– Vi har hatt tre ganger så mange henvendelser som vanlig. Tesen om at boliglånsrenten er en viktig inngang for å få dialog med nye kunder, har holdt seg, sier Alstrup.

Utlånsveksten øker igjen

Torsdag la Alstrup frem kvartalstall sammen med norgessjef Trond F. Mellingsæter på Aker Brygge i Oslo. De to forsøker å holde veksten i personmarkedet oppe, tross fallende boligpriser i de store byene.

– Vi er en utfordrer. Vi er avhengige av å ta markedsandeler, og ser mindre på veksten ellers i markedet, sier Mellingsæter.

Tidligere i år hadde Danske Bank en årsvekst innen boliglån på ti prosent. I tredje kvartal hadde årsveksten falt til ni prosent. Det kan også være med på å forklare rentekuttet i oktober.

– Vi tror nedgangen etter sommeren var et blaff. De senere ukene har veksten tatt seg opp igjen og vi tror det holder seg ut året, sier Mellingsæter.

Årsveksten i husholdningenes gjeld var til sammenligning på rundt seks prosent ved utgangen av juni, ifølge SSB.

Under 1,9 prosent

Danske Bank kuttet flytende rente med inntil 0,15 prosentpoeng i oktober, og dermed fikk de viktigste kundegruppene, unge og medlemmer av fagforeningene Akademikerne, ned mot 1,95 prosent nominell rente. Sparebanken Øst har fulgt etter med 1,87 prosent nominell rente denne uken, mens de store bankene har nølt med å følge etter.

– Er dere overrasket over det?

– Ja, kanskje litt, sier Alstrup.

­– Men vi prøver ikke å spekulere for mye i hva andre banker gjør. For oss er det viktig å bli enda mer konkurransedyktig og renten er ett av flere virkemidler vi bruker aktivt, sier han.

Norges største bank, DNB, tilbyr allerede ned mot 1,9 prosent nominell rente til de beste kundene. Hverken Danske Bank eller DNB gir laveste rente til alle kundene. Enn så lenge ligger bankenes faste priser over to prosent.

– Var rentekuttet denne høsten kraftig nok?

– Vi har satt ned rentene for de aller fleste kundene, både til medlemmer av Akademikerne og andre kunder. Så gjøres det en mer individuell vurdering enn før basert på husholdningenes økonomi. Kundene med god økonomi skal få lavere rente, sier Alstrup.

Forbrukerrådet sier bankene har ventet for lenge med rentekutt og innlånskostnadene har falt til et historisk bunnivå de siste dagene.

– Bankene har tjent mye penger på å holde rentene kunstig høye når pengemarkedsrenten har falt så mye som den har gjort, sa fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet til DN nylig.

Heiarop fra København

Danske Banks konsernsjef Thomas Borgen i København gir full støtte til vekstiveren i Norge.

– Lederne i Norge har mandat til å jakte på mange nye kunder. Det ligger fast, sier Borgen.

Danske Banks konsernsjef Thomas Borgen liker å se kraftig vekst i et rufsete boligmarked i Norge.
Danske Banks konsernsjef Thomas Borgen liker å se kraftig vekst i et rufsete boligmarked i Norge. (Foto: Mikaela Berg)

Han sier veksten i Norge har vært «pluss/minus» nivået som var ventet ved inngangen til året, mens veksten i Sverige for øyeblikket er sterkere enn ventet. Nordmannen dro til København for åtte år siden og ble konsernsjef i 2013.

– Det er alltid «svært» å spå veksten på forhånd, sier Borgen.

– Tror du veksten i Norge kan holdes oppe, selv om boligprisene skulle fortsette å falle?

– Det er bra at boligmarkedet avkjøles etter en kraftig vekst frem til februar i år. Om det fortsetter, vil det påvirke den generelle utlånsveksten og det kan også påvirke oss, sier Borgen.

Danske Bank-konsernet fikk et bedre resultat enn ventet og et estimat for helårsresultatet ble løftet fra et overskudd mellom 18 og 20 milliarder danske kroner til mellom 19 og 21 milliarder danske kroner.

– Resultatet speiler en gradvis større aktivitet i de største markedene i Norden og meget lave tap på utlån, sier Thomas Borgen.(Vilkår)

Uaktuelt for Jo Lunder å bli toppleder igjen
Yrkesrisikoen er for stor, sier tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder etter at økokrim henla korrupsjonssiktelsen mot ham.
00:50
Publisert: