– På bakgrunn av utviklingen i første og andre kvartal er det i alle fall klart at vi har hevet oss betydelig etter et utfordrende 2020, og at vi nå kan bygge videre på dette.

Det sier Danske Bank Norge-sjef Trond Mellingsæter i en pressemelding.

– Etter en periode med større avsetninger til mulige tap, knyttet til utfordringene i oljebransjen samt koronapandemien er det godt å se at situasjonen nå er i markant bedring, og at tapsavsetningene nå er nede på relativt lave nivåer igjen.

Banken fikk et resultat etter skatt på 1,2 milliarder kroner, mot et tap på 1,8 milliarder etter andre kvartal i 2020.

Danske Bank er Danmarks største bank, men har også kontorer i Norge, der den er Norges tredje største bank etter DNB og Nordea. Banken har hovedsete i København.

Fall i renteinntekter

Danske Bank Norges netto renteinntekter falt fra 3,1 milliarder til drøyt 2,7 milliarder etter andre kvartal. Dette forklarer banken med lavere marginer. Likevel steg bankens inntekter totalt i halvåret fordi handelsinntektene gikk fra -151 millioner kroner i 2020 til 314 millioner kroner i første halvår i år.

Banksjefen mener flere elementer har spilt inn i nedgangen i renteinntektene.

– Hvis man husker tilbake til første halvår i 2020 fikk man da et kraftig fall i Nibor som påvirket rentemarginene i personmarkedet positivt. Det er disse tallene – fra en noe ekstraordinær situasjon – vi nå sammenlignes med. Samtidig har lave renter ført til lavere innskuddsmarginer både i person og bedrift, noe som har gitt negative såkalte «floor-effekter».

Tremåneders Nibor er referanserente i det norske pengemarkedet, der bankene finansierer en stor del av boliglånet ditt. Altså avgjør Nibor bankens kostnader ved utlån, og dermed boliglånsrenten din.

Reduserte kostnader

Bankens inntekter totalt etter andre kvartal 2021 steg til 3,65 milliarder kroner fra 3,59 milliarder kroner i fjor på samme tid. Driftskostnadene var på 1,6 milliarder kroner første halvår i 2021, sammenlignet med 1,9 milliarder kroner i 2020.

– Det er helt riktig at kostnadene våre har kommet ned sammenlignet med det vi har sett i noen kvartaler de siste par årene. Dette henger blant annet sammen mer bruk av videomøter som har kommet i kjølvannet av pandemiutbruddet og dertil lavere reisevirksomhet samt færre større kundearrangement, sier han og legger til:

– I tillegg er noe færre ansatte enn vi var på samme tid i fjor og videre blir vi hjulpet litt av en sterkere norsk kroner slik at kostnader som allokeres fra konsernet også en lavere denne gang.

Konsernet gjør det bedre enn ventet

Bankkonsernet Danske Bank rapporterte også kvartalstall fredag, og melder at den solide fremgangen til banken fortsetter. Konsernet fikk et resultat før skatt på 3,74 milliarder danske kroner i andre kvartal, som er noe høyere enn det som var ventet på forhånd.

I første halvår 2021 har banken hatt inntekter på 21,3 milliarder danske kroner, som er opp fem prosent fra tilsvarende periode i 2020.

Netto renteinntekter var 5,515 milliarder danske kroner i kvartalet, mot ventet 5,509 milliarder kroner.

Tapsavsetninger var på 240 millioner danske kroner i kvartalet, mot ventet 229 millioner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.