«Den norske økonomien vil mest sannsynlig utkonkurrere andre økonomier i 2019. Vi forventer at den norske veksten skal være over snittet, arbeidsløsheten falle, og kapasitetsutnyttelsen vil stige de neste par årene. Sterkere vekst og færre arbeidsledige har fått lønningene og inflasjonen til å akselerere og denne trenden vil fortsette», skriver Danske Bank i en fersk analyse om den norske økonomien.

De siste fem årene har den norske kronen gradvis svekket seg mot euroen. Mens én euro kostet 8,42 kroner for fem år siden, handles den for 9,81 kroner i dag.

Nå tror analytikerne i storbanken at dette er i ferd med å endre seg.

Venter renteheving

I analysen argumenterer banken for at veksten i den norske økonomien sammenlignet med den europeiske vil tvinge Norges Bank til å sette opp renten, noe som vil føre til at kronen styrker seg.

«I lys av den norske økonomiens styrke, den lave styringsrenten på 0,75 prosent, og til tross for det risikable internasjonale miljøet, forventer vi at Norges Bank vil heve renten etter planen», skriver banken.

Norges Bank hevet renten for første gang på syv år i september. Samtidig varslet sentralbanksjef Øystein Olsen at den mest sannsynlig vil heves videre i starten av 2019.

Danske Bank mener det ikke finnes noen grunner til å stoppe den varslede rentehevingen i mars. Banken skriver at den lave oljeprisen gir staten lavere inntekter, men at den svake kronen kompenserer for fallet i oljeprisen.

En sterkere krone vil føre til at nordmenn får mer penger å rutte med, fordi importerte varer blir billigere. Man vil også få mer igjen for pengene på ferie i Europa.

Det kan likevel få store konsekvenser for den norske økonomien, blant annet ved at lønnsomheten til konkurranseutsatt næringsliv vil bli svakere.

«Stygg cocktail»

Den norske kronen startet 2018 med å styrke seg, men har falt mot slutten. Danske Bank har lenge spådd at kronen vil styrke seg, men erkjenner at uroen i markedet har påvirket kronekursen negativt.

«Den norske kronen har lidd av en stygg cocktail», skriver banken.

I tidligere analyser har banken kommet med prognoser om at den norske kronen vil styrke seg både ovenfor den svenske og ovenfor euroen. I den ferske analysen skriver banken at disse rådene til investorer ikke har slått til ennå, men at de fortsatt har troen på dem.

Banken tror Sverige er mer sårbar for internasjonal uro, enn Norge:

«Boligmarkedets nedgang er sterkere i Sverige enn i Norge for øyeblikket. Den svenske riksbanken kan bestemme seg for å droppe rentehevinger i 2019.» (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Fire sparetips som hindrer kontoen å gå tom
02:27
Publisert: