Kan den danske eks-toppledelsen i Danske Bank straffes for hvitvasking i Estland?

Ikke nødvendigvis, mener den danske jusprofessoren Lasse Lund Madsen. Den danske avisen Børsen forteller mandag morgen om et hittil ukjent juridisk notat skrevet av jussprofessoren. Notatet er skrevet på oppdrag fra advokaten til Thomas Borgen, den norske eks-toppsjefen i banken som gikk av etter hvitvaskingsskandalen i 2018.

Ifølge Børsen omhandler notatet hvorvidt danske og internasjonale hvitvaskingsregler kan gi grunnlag for å dømme blant andre Borgen, etter at banken gjennom flere år under hans ledelse lot 2000 milliarder danske kroner strømme gjennom bankens estiske filial. Banken har selv konkludert med at størstedelen av pengene var mistenkelige, og stammet fra kunder fra Russland og tidligere sovjetstater.

Saken reiser kompliserte juridiske spørsmål om hvor langt utenfor landegrensene lover strekker seg - spørsmål som hittil ikke virker å være helt avklart etter danske regler. Fordi den danske hvitvaskingsloven rammer ting som skjer i Danmark, mener jusprofessor Lund Madsen at hvitvasking i Estland-filialen ikke kan være en del av en eventuell dansk straffedom.

DN har tidligere omtalt at Borgen har status som siktet i danske myndigheters etterforskning av saken. Også amerikanske myndigheter etterforsker hvitvaskingsskandalen.

Thomas Borgen ønsker ikke kommentere notatet til DN, ifølge hans kommunikasjonsrådgiver Andreas Buøen.

Den danske jusprofessoren Lund Madsen har tidligere vært politiadvokat i økonomiske straffesaker og konstituert dommer, ifølge Aarhus Universitet der han jobber i dag.

Danske Søik, som tilsvarer norske Økokrim, har i et svar til notatet avvist professorens konklusjon. Ifølge Børsen skriver politiet at hvitvaskingsloven i Estland utvilsomt er brutt, og at den danske hvitvaskloven gir en handleplikt hvis en bank får kunnskap om mistenkelige kunder eller transaksjoner i Danmark: «Det er anklagemyndighetens oppfattelse at det i Danske Bank i perioden fra 2012 til 2017 ble kumulert en så omfattende og så konkret viten om forhold vedrørende/i den estiske filial, at handlinger og unnlatelser som kan tilregnes Danske Bank faller innenfor hvitvasklovens anvendelse i det omfang disse handlinger har funnet sted i Danmark eller - for unnlatelser - handleplikten skulle ha vært oppfylt i Danmark.»

Fra politiets svar på notatet fra Borgens advokat og jusprofessor Lund Madsen, siterer Børsen videre:

«Hvis Danske Bank bare kunne lene seg tilbake og vise til at det hele jo foregår i bankens estiske filial (...) settes hele formålet med reguleringen av hvitvaskforebyggende tiltak på spill». (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.