Milliardær og investor Jan Haudemann-Andersen (59) gikk på en resultatsmell i fjor. Datum as, Trojan as og Datum Invest as, alle selskaper eid av Jan Haudemann-Andersen, hadde et uvanlig svakt resultat for 2017, skriver Datum-gruppen i en pressemelding.

Resultatet før skatt endte på minus 158 millioner kroner. I 2016 var overskuddet 76 millioner kroner, som var et kraftig resultatfall fra 2015. Da fikk gruppen et overskudd på 373 millioner kroner.

Datum har alle børsnoterte investeringer, Datum Invest har alle unoterte og langsiktige investeringer, og Trojan har mindre investeringer i fornybar energi og gruvedrift.

Tap i Norwegian, Cxense og Solon

Gruppen skriver at resultatet er noe misvisende fordi ikke-noterte aksjer er ført til kostpris, men at det er hovedsakelig negativ kursutvikling på børsnoterte investeringer i Techstep asa og NRC asa som har forårsaket det svake resultatet, samt tap i Norwegian Air Shuttle asa, Cxense asa og Solon Eiendom asa.

Så langt i 2018 har Datum-gruppen sett en positiv verdiutvikling. Per 31. juli er resultatet i størrelsesorden 250 millioner kroner, heter det i meldingen. Jan Haudemann-Andersen har ingen ytterligere kommentarer til resultatutviklingen i Datum Gruppen, opplyses det.(Vilkår)

I natt kom regnet: Men denne bonden tør bare å håpe
Natt til søndag fikk bonde Bård Alm på Hadeland mer regn enn han har fått til sammen siden 17. mai. Nå håper han alt vil snu.
02:01
Publisert: