Han kommer ut fra et møte kalt Oil & Gas Governors Meeting sammen med Aker-sjef Øyvind Eriksen. Der inne, bak lukkede dører på Ameron Hotel i Davos, har temaet vært «energitransisjonen og klimarisiko-relatert rapportering». Total-sjef Patrick Pouyanne fyker ut fra samme møte.

– Det går på det generelle rundt vår industri. Det var investeringsfond til stede her. De er invitert inn for å få belyst hvordan vår industri ser ut i et større perspektiv. Det går på klimarisiko og andre forhold rundt det, rapportering, åpenhet rundt det vi gjør, det er mye det som har vært diskusjonen, sier Equinor-sjef Eldar Sætre.

– Merker du at investorene nå er mer oppmerksomme eller nervøse for det aspektet?

– Ja, eller nervøse – de opplever jo fra sine investorer at de ønsker mer informasjon, mer åpenhet, mer forståelse av hvordan dette kan se ut, og hvordan selskaper man investerer i opptrer.

Ny virkelighet

En større klimabekymring blant tunge investorer har lenge vært ventet, og Sætre og hans oljetoppsjefkolleger opplever det allerede på kroppen. I Davos er klimarisiko en gjenganger i diskusjonene. Allerede merkes effekter av ekstremvær. Naturkatastrofer og ekstremvær sto i fjor for 160 milliarder dollar i skader globalt, ifølge reassurandør Munich RE.

Konsulentselskapet Control Risks venter at tallet vil øke i 2019, ifølge CNN. I den grad klimabekymringene slår ut i bindende klimaavtaler og strengere regulering, kan det bety mye for oljeselskapenes inntjening.

– Stresstesting er noe man snakker mye om, hvordan man tåler ulike utfall, sier Sætre.

– Det er stor enighet om at dette er en veldig viktig og god tilnærming. Det er naturlig at investorer får den type informasjon og at man rapporterer på en enhetlig og sammenlignbar måte.

Søksmål i USA

Samtidig står oljeselskapene overfor ny juridisk risiko. I USA gransker allerede statsadvokaten i Massachusetts om oljegiganten ExxonMobil kan holdes ansvarlig for klimaødeleggelser med bakgrunn i at selskapet trolig lenge har visst at økte CO2-utslipp innebærer fare for global oppvarming. Også i delstaten New York pågår en lignende prosess. USAs høyesterett forkastet i januar Exxon Mobils forsøk på å stanse granskningene. Sakene minner på sett og vis om de store rettssakene mot tobakksgigantene med Philip Morris i spissen, som endte med et forlik i 1998 der tobakksselskapene gikk med på å betale 206 milliarder dollar i erstatning over 25 år.

Sætre synes den type søksmål er på viddene.

– Det man glemmer da, er at vi produserer en vare som er en helt fullstendig integrert del av det verden trenger, og den velstanden vi har i dag. Det er både en tilbuds- og en etterspørselsside, og man løser ikke dette komplekse spørsmålet gjennom en rettssak, dette må ses på på en helt annen måte, gjennom adferd, gjennom informasjon, gjennom regulering og samarbeid med myndigheter. Den klimasituasjonen verden er i løses ikke på annen måte. Det ville være fristende å peke på én, men det handler egentlig om alle aktører i samfunnet, alt fra myndigheter til dem som bruker bil eller fly, sier Sætre.

Motsvar

Sammen med 12 andre oljeselskapet har Equinor for lengst forsøkt å komme på offensiven, gjennom det såkalte Oil and Gas Climate Initiative, som også møtes i Davos torsdag. Gruppen har blant annet bedt om en global pris på CO2.

– Det er fortsatt veldig viktig. Jeg tror det er et helt nødvendig virkemiddel globalt. En må bruke markedet. Men det er veldig vanskelig å få til, sier Sætre.

– En må gjøre mer, en må gjøre mer ting selv, sier han, og viser selskapets innsats for å redusere CO2-utslippene i olje- og gassproduksjonen, men også i å investere i fornybare energikilder.

---
---

Grubler over oljeprisen

Så går Sætre videre til et møte med oljelegenden Daniel Yergin, en fremstående analytiker og forfatter. På kort sikt er oljeprisens herjinger nemlig nesten like interessant som klima.

– Dette er et oljemarked som sentrerer seg rundt skifer og Kina. Det er de to faktorene som former bildet, sier Yergin.

– Det er det, for alle praktiske formål er det det, bekrefter Sætre.

Yergin utdyper overfor DN:

– USAs skiferproduksjon øker med halvannen million fat i år. Det er denne uavlatelige veksten som kommer, som er omtrent lik med etterspørselsveksten. Så Opec- og non-Opec prøver egentlig å balansere dette. Det handler selvsagt om handelstemaet, det andre er kinesisk BNP-vekst. Hvis det kommer en handelsløsning i mars, vil det bli sett på som positivt for verdensøkonomien, og oljeprisen er en nøkkel for det som skjer i finansmarkedene.

– Så nå er det større nedsiderisiko enn oppside i oljeprisen?

– Jeg tror det er gode grunner for at Kina og USA vil ønske å komme frem til en handelsavtale. Begge ønsker det. Jeg vil ikke vedde mot det. Hvis det skjer, tror jeg energieksport fra USA til Kina vil være en del av løsningen, sier Yergin.

– Men vi kan ikke se frem til hundre dollar oljepris?

– Nei. Det var bare i oktober, husker du. Markedet har gått gjennom en nakkesleng siden det.

– Du vil ikke gjette på en langsiktig oljepris?

– Jeg prøver å la være. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Hvilken exit? Vi er fortsatt i Norge – i lang tid, forsikrer Total-sjef Patrick Pouyanne før han kjører fra oljetoppmøtet på Ameron Hotel sammen med seniorrådgiver Vincent Granier.
– Hvilken exit? Vi er fortsatt i Norge – i lang tid, forsikrer Total-sjef Patrick Pouyanne før han kjører fra oljetoppmøtet på Ameron Hotel sammen med seniorrådgiver Vincent Granier. (Foto: Orjan F. Ellingvag)