Det er konklusjonen etter at Deloitte og SEB har spurt 149 norske finansdirektører om forventningene til norsk økonomi og om utsiktene for egen bedrifts økonomi.

Detaljhandel og grossistvirksomhet bidrar sterkt til å trekke ned indeksen, som er sektorene med mest pessimisme sammenlignet med undersøkelsen fra forrige halvår.

– Det er mulig å tenke seg at de ser fallende boligpriser, som man vet kan få en effekt på konsum. Det er også den sektoren som allerede nå er truffet av digitaliseringen. De vet at folk går inn i butikkene deres og ser på varer, og så kjøper de dem på internett. Det er ikke bare en fremtidsvisjon, det skjer nå, sier kredittstrategisjef Thomas Eitzen i Seb.

Investerer i nye markeder

Partner Andreas Enger i Deloitte og kredittstrategisjef Thomas Eitzen i SEB sier at de for første gang på lenge ser at finansdirektørene sier at selskapene de jobber i begynner å investere i litt annet enn kjernevirksomheten.

– Det er et tegn på en reposisjonering og at flere bruker mer av sin finansielle handlefrihet til å bygge nytt istedenfor å videreføre det de har. I tillegg er mange fornøyd med det de har, sier Deloitte-partner Enger.

Det viktigste for bedriftene er fortsatt å kutte kostnader og effektivisere kjernevirksomheten, men de prioriterer også i større grad strategier og investeringer på nye markeder og produkter, viser undersøkelsen.

– Det er fortsatt et stykke ned på listen, og forandringen er ikke stor nok til å endre bedriftene, men hvis det er starten på en trend, så er det et veldig stort skifte, sier Enger.

Tør ikke tro på at det går bra

Finansdirektørindeksen for tredje kvartal 2017 er på 57,4, som er litt ned fra 57,8 i første kvartal i år. Det tror Enger og Eitzen skyldes at finansdirektørene ser at det går bra, men ikke tør å tro på at det vil vare.

Kredittstrategisjef Thomas Eitzen i SEB.
Kredittstrategisjef Thomas Eitzen i SEB. (Foto: Øyvind Elvsborg)

– De har mer kraft og handlefrihet enn de egentlig velger å bruke, sier Eitzen.

– Det er litt atypisk, for i en vanlig syklisk opptur der ting går bra, så kjører man på. Forrige gang vi gjorde undersøkelsen, var den politiske risikofaktoren høy. Nå har det løst seg, men da finner de andre ting å bekymre seg for, legger Enger til.

Innenfor teknologi, medier og telekommunikasjon er optimismen til bedriftenes økonomiske fremtid som størst.

– Vi vet ikke helt hva som driver den optimismen, men vi tror det skyldes at Norge er et av landene der mediene har lykkes godt med betalingsløsninger. Mange er også veldig kortsiktige i synet, og selv om det er fare for store omveltninger i fremtiden, så er de optimister hvis det går bra nå. Det er mange potensielle trender som kan snu markedsveksten, men det har ikke kommet enda, sier Enger i Deloitte. (Vilkår)