Den europeiske sentralbanken slår til med sin tredje doble renteheving til tross for bankuroen som har preget verden de siste dagene.

På pressekonferansen sier sentralbanksjefen Christine Lagarde at valget om å holde på en dobbel heving er fordi nøkkeltallene tilsier at renten burde heves, og at de ønsker tydelighet.

– ECB er bestemt på å bekjempe inflasjonen, og gjøre tiltakene som kreves. Vi ser noen forbedringer på kjerneinflasjonen, men ikke mange, sier Lagarde.

Hun legger til at bankene er i en sterkere posisjon enn det de var i 2008.

Den europeiske sentralbanken skrev i pressemeldingen at den overvåker den nåværende spenningene i markedet nøye, og er klar for rask respons for å sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet i euroområdet fremover.

– Banksektoren i euroområdet er robust med sterke kapital- og likviditetsposisjoner. Sentralbankens politiske verktøy er utstyrt for å gi likviditetsstøtte til områdets finansielle system om nødvendig, heter det videre.

Understreker usikkerheten

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier den umiddelbare tolkningen er at inflasjonsrisikoen har veid tyngre foreløpig, enn hensynet til markedsuroen.

På forhånd var markedet splittet i forventningene mellom en heving på 0,25 prosentpoeng og 0,5 prosentpoeng.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.
Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken. (Foto: Fartein Rudjord)

– At markedet i dag tidlig priset inn en økning på 0,25 prosentpoeng, og så hoppet opp til om lag 50/50 om det ble en enkel eller dobbel heving illustrerer usikkerheten. At det ikke er noen eksplisitte beskjeder på videre renteendringer, slik det var sist gang, understreker situasjonen vi er kommet i de siste dagene og usikkerheten som har oppstått, sier Hov.

Historisk høyt tempo

Det er kun en knapp måned siden sentralbanken slo til med en dobbel renteheving. Sentralbanken varslet i forkant av bankuroen som oppsto denne uken om ny dobbel renteheving i mars. Men markedet spriket i spådommene etter uroen som har vært.

Etter ti år med negative renter i eurosonen, har den skyhøye inflasjonen tvunget den europeiske sentralbanken (ECB) til å heve rentene i et historisk høyt tempo i fjor.

Da den første renteøkningen kom i fjor sommer, ble innskuddsrenten satt opp fra minus 0,5 prosent til null prosent. Det var den første rentehevingen fra ECB siden 2011. De to påfølgende rentemøtene ble rentene hevet med 0,75 prosentpoeng, og ble igjen hevet i desember – den gang med 0,5 prosentpoeng.

ECB har tre nøkkelrenter:

  • Sentralbankens styringsrente, også kalt refirenten, settes opp til 3,5 prosent. Styringsrenten er renten på sentralbankens ordinære refinansieringsoperasjoner, som er likviditetslån med en ukes varighet til bankene.
  • Innskuddsrenten, som bankene får for innskudd over natten i sentralbanken, settes opp til 3,0 prosent. Dette er den viktigste renten.
  • Utlånsrenten, som bankene betaler for lån over natten fra sentralbanken, settes opp til 3,75 prosent.

Europa er blitt særlig hardt rammet av økte energipriser. I februar måned var den totale inflasjon på 8,5 prosent, det er en nedadgående trend siden rekorden på 10,6 prosent i oktober i fjor.

Banktrøbbel

Det har vært en utfordrende uke for banksektoren. Den største bankkonkursen siden finanskrisen i 2008 var et faktum da Silicon Valley Bank lukket dørene for godt fredag kveld norsk tid. Sammen med den pågående krisen hos Credit Suisse har det satt en støkk i finansmarkedene denne uken.

Siden forrige uke har to amerikanske banker gått under ende. Myndighetene i USA kom raskt på banen med støttetiltak for å verne om kunders innskudd. I Sveits har storbanken Credit Suisse gått på en smell.

På det meste var aksjen ned over 30 prosent onsdag. De enorme kursfallene ble utløst av to ord fra styrelederen i den sveitsiske bankens største eier, Saudi National Bank (SNB). I et intervju på Bloomberg onsdag uttalte han at det absolutt ikke var aktuelt å spytte inn mer penger i Credit Suisse.

Allerede dagen før ble det klart at revisoren PwC hadde funnet «betydelige svakheter» i sin gjennomgåelse av bankens finanser, noe som førte til at årsrapporten ble utsatt.

Den kriserammede storbanken måtte gå slukøret til den sveitsiske sentralbanken for å be om hjelp. Det fikk de også, i form av 50 milliarder sveitsiske franc, rundt 575 milliarder norske kroner, for å «sikre bankens likviditet».

Frykten for et systematisk problem førte til kraftige fall for banker, og det har vært store svingninger i rentemarkedet. Den europeiske sentralbanken blir den første til å komme med en pengepolitisk respons etter krisen som har utspilt seg.

Renterush

Rentebeslutningen fra den europeiske sentralbanken kommer en uke før Norges Bank skal gi oss fasiten på rentenivået her hjemme fremover. Dagens styringsrente ligger på 2,75 prosent.

Det er for øyeblikket priset inn at styringsrenten settes opp med 0,25 prosentpoeng.

Samme uke er det duket for ny rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve. Renten ligger nå i intervallet 4,5 til 4,75 prosent. Sentralbanksjef Jerome Powell uttalte for knappe to uker siden at sentralbanken åpner for å gjeninnføre doble hevinger igjen – og at rentetoppen kan bli høyere enn tidligere ventet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.