Korona skaper overraskende utfordringer for det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire. Selskapet leverte andrekvartalsresultater etter børsslutt torsdag. Det var lite lystelig lesning.

Selskapet sliter også med å skaffe nok tilgang på oksygen fordi koronapandemien har gjort at etterspørselen etter flytende oksygen i USA har skutt i været.