– Vi ser en tendens med at en del finfluensere – ikke alle, har fokusert på plasseringer med høy risiko, vekstaksjer og krypto. Vi er bekymret for at dette kan lede til problemer, sier forbrukerkoordinator Jo Gjedrem i Finanstilsynet.

Finanstilsynet vil nå starte å følge opp utfordringene rundt influensere som anbefaler aksjer og gir investeringstips, såkalte finfluensere.

Finanstilsynet er bekymret for at påvirkere i sosiale medier med unge voksne som målgruppe kan lede forbrukere til å investere i produkter de ikke forstår, ønsker eller har økonomi til å bære, skriver Finanstilsynet i en pressemelding mandag morgen.

Dermed viser tilsynet til regler omfattet av markedsmisbruksforordningen (MAR), som ble innlemmet i verdipapirhandelloven- og forskriften 1. mars i år.

– Finfluenserne får stadig større oppmerksomhet, men mange kan ha liten kjennskap til regelverket og hvilket ansvar de har. Vi ønsker å nå ut til dem med informasjon, og vi vil bevisstgjøre finfluenserne rundt dette, sier Gjedrem.

Personer som ikke følger reglene kan risikere bøter.

Kravene

Alle som gir investeringsanbefalinger må oppfylle disse kravene:

  • Oppgi identiteten til den som har utarbeidet anbefalingen
  • Presentere anbefalingen på en objektiv måte: Anbefalingen må klart skille fakta fra vurderinger/oppfatninger; anbefalingen må angi kilder og grunnlag for anbefalingen; prognoser og forventninger må klart og tydelig angis som slike
  • Opplyse om egne interesser eller interessekonflikter i tilknytning til de finansielle instrumentene som opplysningene gjelder
  • Angi klart og tydelig dato og tidspunkt da anbefalingen ble ferdigstilt
  • Personer som utarbeider anbefalinger, skal på anmodning fra Finanstilsynet dokumentere anbefalinger de har utarbeidet

Finanstilsynet anbefaler alle som gir investeringsanbefalinger, også privatpersoner om å sette seg inn i dette regelverket. Videre skriver Finanstilsynet at de ovennevnte reglene gjelder også for personer som ikke mottar noen form for betaling for sine investeringsanbefalinger.

Bøter

DN har i flere saker skildret utfordringene med investeringsanbefalinger på sosiale medier, i lys av den kraftige børsoppgangen de siste 18 månedene og en stor tilstrømming av ferske investorer på Børsen.

I den ferske pressemeldingen heter det at Finanstilsynet fører tilsyn med etterlevelsen av reglene om investeringsanbefalinger og har myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr.

– Vi følger med, man kan sende inn tips og klager – vi bruker de informasjonskanalene vi har, sier Gjedrem.

– Hva med anbefalinger om krypto?

– I det store og det hele faller krypto utenfor, da kryptovaluta i seg selv ikke er et finansielt instrument, forteller Gjedrem.

Jo Gjedrem er forbrukerkoordinator i Finanstilsynet. Han ber nå finfluensere sette seg inn i regelverk knyttet til investeringsanbefalinger.
Jo Gjedrem er forbrukerkoordinator i Finanstilsynet. Han ber nå finfluensere sette seg inn i regelverk knyttet til investeringsanbefalinger. (Foto: Elin Høyland)

Investeringsanbefalinger

En investeringsanbefaling er informasjon som går ut til offentligheten og andre distribusjonskanaler, som inneholder anbefalinger eller forslag om en investeringsstrategi, fond eller en aksje. Det gjelder også uttalelser om for eksempel et instruments fremtidige kurs eller verdi.

Eksempelvis vil en vurdering spredt på sosiale medier av hvordan kursen på en aksje vil utvikle seg kunne anses som en investeringsanbefaling. Reglene gjelder også for personer som direkte foreslår en bestemt investeringsbeslutning i et finansielt instrument, for eksempel en oppfordring om å kjøpe en bestemt aksje, skriver Finanstilsynet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.