Det er urolige tider i finansmarkedene. Rentene øker, banksektoren skjelver og inflasjonen er fortsatt langt over sentralbankenes mål på to prosent.

Børsene fyker opp og ned annenhver dag, men en av dem som har stått solid i sine investeringer er investor og kosmetikkarving Celina Midelfart.

Det ser ut til å lønne seg: Siden september har en av Midelfarts største posisjoner, Borr Drilling, steget med over 100 prosent. Og fortsatt tror Midelfart det er mer å hente.

– Jeg tror vi står foran en syklus med oppgang innenfor energi som vil være både sterk og langvarig, sier Midelfart til DN.

Resultatbyks

Det er ingen tvil om at 2022, med struping av russisk olje og gass og energikrise på det europeiske kontinent, ga medvind for investorens energitunge portefølje. I denne finnes selskaper som Siem Offshore, boligriggselskapet Prosafe og Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling.

– Min hovedtese har hele tiden vært at det har vært en strukturell ubalanse av tilbud og etterspørsel, og at det har vært for lite tilbud i forhold til oljeetterspørselen. I tillegg har vi kravene til ESG, tilbakeholdenhet fra bankene og krigen i Ukraina som har forsterket dette, utdyper investoren fra scenen på et arrangement i regi av DNB torsdag kveld.

Celina Midelfart ber om at man tenker realistisk rundt det grønne skiftet: – Det finnes fem milliarder mennesker på denne kloden hvis fremste ambisjon er å få et kjøleskap eller en komfyr som virker.
Celina Midelfart ber om at man tenker realistisk rundt det grønne skiftet: – Det finnes fem milliarder mennesker på denne kloden hvis fremste ambisjon er å få et kjøleskap eller en komfyr som virker. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

I fjor traff tesen godt, i alle fall om man tar utgangspunkt i Midelfarts investeringer:

Siem Offshore der Midelfart sitter på drøye 3,7 millioner aksjer, ifølge aksjonærregisteret, steg med hele 282,4 prosent i løpet av fjoråret. Mens Borr Drilling, som i dag handles for 78 kroner aksjen, ble handlet for knappe 15 kroner aksjen ved starten av 2021. Det tilsvarer en kursoppgang på over 400 prosent.

Dette førte til et kraftig resultatbyks for investorens holdingselskap, Midelfart Capital, som leverte et resultat før skatt på hele 405 millioner kroner i 2022, mot 130 millioner kroner i 2021.

– Jeg er veldig fornøyd, svarer Midelfart på spørsmål om fjorårets resultater.

De store pengestrømmene kom imidlertid etter flere år med underskudd for Midelfart Capital, men nedturer har ikke skremt investoren, som understreker at hun bare må svare til seg selv.

– Det morsomme med å jobbe for seg selv, er at man kan være veldig aktiv som investor. Dess nærere man kan komme selskapet, gjerne få en plass i styret, men i hvert fall som en aktiv aksjonær, jo mer interessant blir det. Da tør man også å ta mer risiko.

Tror på rigg og shipping

Selv om oljeprisen har falt med drøye ti prosent i år, og gassprisen er kommet kraftig ned siden fjorårets toppnivåer, mener Midelfart fortsatt det er betydelig oppsider i sektoren.

– Det har skiftet litt fra energiselskaper over i offshore, oljeservice, og jeg tror alle underleverandørene til oljeselskapene har mange gode år foran seg, sier hun og utdyper:

– Supplysektoren er ekstremt underinvestert og har vært det over veldig lang tid. Det er null nybygg. I energiselskapene er det en historisk lav reinvestering av fri kontantstrøm i ny utvinning. I dag er den på 37 prosent, mens den historisk har vært på 57 prosent.

Hun peker på at man allerede ser en historisk høy utnyttelse på alt fra dypvannsrigger, oppjekkbare plattformer, boligplattformer og forsyningsskip.

– Det virker å være en sterk megatrend. Den kanskje siste syklusen med oppgang innenfor oljesektoren skal optimaliseres. Og på grunn av underinvesteringene må man jobbe ekstra fra servicesiden for å maksimalisere oljeutbytte.

Celina Midelfart, Jan Petter Sissener og Dag Hammerunder debatterte både favorittaksjer, energi og skatteflukt under en panelsamtale på DNB Invest.
Celina Midelfart, Jan Petter Sissener og Dag Hammerunder debatterte både favorittaksjer, energi og skatteflukt under en panelsamtale på DNB Invest. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

– Jeg har veldig troen på riggaktørene. Selskapene er også blitt mer disiplinerte, og ingen ting tas lenger ut på spekulasjon, men lange kontrakter, sier Midelfart som i tillegg til riggselskapene, har sans for et par shippingselskaper som Himalaya.

– Jeg har ikke tenkt til å flytte

Til tross for at pengene strømmer inn, har ikke Midelfart planer om å ta med seg pengesekken til alpelandet – slik som så mange andre bemidlede nordmenn har gjort det siste året.

– Jeg har ikke tenkt å flytte, og håper at vi som vil fortsatt kan være med på å skape og bruke kompetent kapital til verdiskaping.

– Men vi har hatt et lite familieråd, det skal sies. Jeg foreslo for min sønn at kostskole i Sveits kanskje kunne være noe for ham, men da ble det litt protester. Og da var det bare moren min igjen, og da tenkte jeg at hun kunne ta en for laget – at vi kunne sende henne på aldershjem i Sveits med noen B-aksjer og masse sigaretter i bagasjen. Hun tente på ideen, så det er plan B for min del, legger hun til i en tydelig fleipete tone.

– Hva synes du om debatten som har herjet rundt utflyttingen til Sveits?

– Jeg har ikke sånn veldig lyst til å delta i den. Men jeg ønsker hvert fall selv å fortsette å stå opp hver dag og fokusere på hvordan jeg kan skape verdier og få til noe. Og jeg tror desto flere nordmenn vi klarer til å motivere til å tenke slik, snarere enn hvordan man kan spare skatt, jo bedre er vi tjent.

– Denne problemstillingen er blitt aktualisert av det skatteregimet vi har nå. For alt er relativt, og Norge må konkurrere på relative vilkår med den totale beskatningen, legger Midelfart til.

– Kan du skjønne at dagens politikk har ført til at enkelte har sagt at det er nok?

– Ja, det kan jeg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.