Fredag offentliggjorde Høyre listen over Sindre Finnes' aksjehandler.

Listen viser at Finnes har gjort over 3600 handler i aksjer og andre verdipapirer mens kona Erna Solberg var Norges statsminister. Mens rundt 70 prosent av disse handlene utgjør vanlige kjøp og salg av aksjer, er det også en rekke handler av en mer uvanlig karakter.

Listen avslører at Finnes spesielt under pandemien i 2020 og 2021 aktivt veddet på kursnedgang i flere selskaper som Equinor, DNB, Norsk Hydro og Nel.