Norske privatinvestorer strømmer til rentefond, og med god grunn. Flere norske rentefond har steget ti prosent eller mer i år. Samtidig har økt utbytteskatt gjort det mer fordelaktig å investere i rentefond, sammenlignet med aksjefond.

Hannah Marie Holm er en av forvalterne bak KLPs norske rentefond, og hun forteller at spesielt likviditetsfond er blitt populært.