Flere faktorer den siste tiden har stimulert verdensøkonomien nok til at DNB Asset Managment nå velger å plassere en større andel av kundenes penger i aksjer.

Det fremgår av en fersk oppdatering fra DNB-forvalterne om sitt markedssyn for oktober.

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, er derimot usikker på om optimismen kan holde helt frem til 2021 vil vare, men peker samtidig på at det finnes flere trygge aksjer.

Klarest tale for den kommende måneden kommer fra Citibank: «Det er fortsatt mye å bekymre seg for».

Bedring i Kina, og ingen amerikanske rentehopp i sikte

Porteføljeforvalter Farestveit trekker frem følgende momenter for hvorfor banken nå går fra undervekt til nøytralvekt:

  • Både smittesituasjonen og økonomien i Kina bedrer seg.
  • Tillitsnivået blant industriledere tar seg også opp i flere land.
  • Forbrukernivået i USA har tatt seg opp.
  • En amerikansk renteøkning er fortsatt langt unna.

– Disse faktorene stimulerer økonomien og gjør alternative plasseringer til aksjer mindre attraktive. Det er da mer fristende for investorer å ta mer risiko, sier han.

DNB har vært skeptiske til aksjemarkedet og anbefalt undervekt, men går nå altså til nøytralvekt. I markedsrapporten blir det trukket frem to kortsiktige faktorer som fortsetter å skape usikkerhet i markedet: ytterligere smitteøkning og mangel på ny tiltakspakke i USA.

– Dette er et hull som fortsatt bør plugges igjen. Det vil nok skje men kan bli litt politisk støy før nye tiltak blir vedtatt. Når vi har passert disse hindrene, ser markedet lysere ut, sier Farestveit.

Lille Merkur er verdens dyreste

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea påpeker at deres portefølje har en svak overvekt av aksjer, men han er ikke like optimistisk i sin analyse.

– Man skal være redd i noen deler av markedet, samtidig som det i andre deler av markedet går greit, sier Næss.

Han kaller mengden aksjer som er overpriset på ventet omsetning for «ekstrem». Næss mener dette viser veldig risikovilje blant mange, men understreker at snittet av alle aksjer på markedet i og for seg tar seg godt ut.

Særlig den lille, norske børsen Merkur Market har fått mye oppmerksomhet i det siste, fordi avkastningen der har vært så god i år. Ved å regne på dagens inntjening og inntjening neste år, konkluderer Næss med at børsen er «verdens dyreste» dersom bankene holdes utenom.

– Det betyr etter min mening at risikoen er høy. De som kjøper disse aksjene ser nok mer på at dette er selskap som vil tjene mye penger ti år frem i tid, sier han.

Når det gjelder det større bildet, mener Næss at tallene for tredje kvartal blir viktige, særlig dersom man forventer at markedet vil stige 30 prosent i 2021 og nå nivået før korona.

– Når de begynner å rapportere kan det være vi får et litt mer realistisk bilde av hva som vil skje i 2021, konkluderer Næss.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management.
Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management. (Foto: Eivind Senneset)

DNB gjør endringer i porteføljen

I markedsrapporten Citi har kommet med for oktober er det trukket frem flere mulige skjær i sjøen: En ny smittebølge, et kaotisk presidentvalg i USA i nær fremtid og at aksjemarkedet er priset altfor høyt.

De har imidlertid mer tro på amerikanske selskaper enn europeiske, og holder porteføljen med en overvekt av aksjer i USA og en undervekt i Europa.

Citi melder at teknologiaksjer er tilbake i overvekt i deres portefølje. Under korona har giganter som Apple, Microsoft og Amazon dratt nøkkelindeksen S&P 500 til nye høyder, på tross av at under halvparten av selskapene som inngår i indeksen har steget i verdi.

DNB melder også om endringer i aksjeporteføljen. Forvalterne har tatt ned eksponeringen i helsesektoren og har kjøpt norske aksjer i material- og teknologisektoren. I sin markedsrapport for oktober skriver de at om myndighetene lykkes med å bringe veksten i økonomien tilbake, vil det gagne materialsektoren og Oslo Børs.

– Ser vi mer på Oslo Børs er den ned om lag ni prosent i år. Neste år er det ventet en betydelig inntjeningsvekst. Det skyldes så klart fallet i år. Imidlertid er det en tydelig sammenheng mellom inntjeningsvekst og utviklingen på Oslo Børs, står det i rapporten.

Det trekkes også frem at den norske kronen svak, noe som er gunstig for norsk eksport. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik kommer du i gang med Dagens Næringslivs Fantasyfond
Aksjespillreporter Kim Ingwersen forteller deg hvordan du bruker DNs aksjespill Fantasyfond.
02:09
Publisert: