DNB leverte et resultat på ett kvartal som lå én milliard kroner over hva som var ventet i markedet. Nordea Norge hadde en økning på 30 prosent i driftsresultatet for samme periode.

Samlet viser resultatene fra de største bankene i tredje kvartal en resultatvekst på nær 25 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Ble ikke med på rentefesten

En del av veksten skyldes at det går bedre med norsk økonomi, så bankenes tap er lavere. En annen er at økt digitalisering gir lavere kostnader. Et like vesentlig bidrag kommer likevel fra renteinntekter og økte utlån med bedre marginer til kundene.

Danske Bank satte for et par uker siden ned renten til sine beste kunder til under to prosent. Ofte fører et rentekutt i en av de større bankene til et ras av andre banker som gjør det samme, men denne gangen ble ingen med på rentefesten Danske Bank inviterte til.

Priser risiko individuelt

Én av årsakene er at bankene har lavere renter enn de som viser seg i de åpne prislistene deres, så behovet for å gå offentlig med «vi kutter rentene» er mindre.

Til riktig attraktive kunder tilbyr DNB og Nordea ned mot 1,99 prosent effektiv rente på boliglån, men den renten finnes ikke i de offentlige prislistene på bankenes hjemmesider. I DNB er den laveste effektive renten 2,13 prosent for de under 34 år. For de over den alderen er den laveste rente 2,60 prosent.

Konsernsjef Rune Bjerke sier de er blitt mer opptatt av – og har bedre modeller for – å prise risikoen riktig på individnivå enn tidligere.

– Vi er blitt flinkere til å se at risikoen knyttet til kundene ikke er helt lik. Risikoen er ulik avhengig av hvor høy gjeldsgrad og hvor mye egenkapital kunden har, og hva slags type objekter man investerer i. Det er veldig riktig å gi gode kunder, og kunder som har lav risiko, vilkår som står i forhold til det, sier Bjerke.

Kundene strømmer til

– Dere tjener jo vanvittig mye penger nå. Én milliard kroner høyere resultat enn ventet på forhånd. Skal ikke dette komme kundene til gode?

– Du kan ikke utelukkende se på den ene siden av ligningen. Privatkundene har innskudd og de har lån. Innskuddsmarginen har gått ned og utlånsmarginen litt opp, så samlet sett er marginen dønn lik fra det den var i andre kvartal. Det er en indikator på konkurransen i markedet, sier Bjerke.

Han sier at tross strengere kapitalkrav og finansskatt er marginene nå under gjennomsnittet for de siste fem årene.

– Rentene er historisk lave. Og vi er kjempefornøyd med kundeveksten på 4,6 prosent i år, poengterer han.

Veksten har kommet i samme periode som boligprisene har falt.

– Men bildet av et fallende boligmarked er nyansert. DNB Eiendom har solgt like mye boliger som i fjor. Prisene har falt til et mer fornuftig nivå, og jeg tror de kommer til å flate ut innen utgangen av året, sier Bjerke.

8000 nye Nordea-kunder

Nordea norgessjef Snorre Storset sier de også har hatt vekst i utlån det siste kvartalet, og en nettovekst på 8000 kunder.

– Det er en indikasjon på at vi har konkurransedyktige priser, men vi vurderer rentene og konkurransesituasjonen fortløpende, sier Storset.

Storset sier at de også gjør individuelle vurderinger av den enkelte kundes situasjon, og tilbyr rente ut fra den risiko kunden har.

– Vi vil gjerne ha flere kunder, men vi er opptatt av å ha en lønnsom vekst og finne gode løsninger for kundene, sier han.

«Står fjellstøtt»

Konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 Midt-Norge er langt unna topplasseringen over de laveste boliglånsrentene. Han har heller ingen planer om jakte på det. Til det er veksten i antall nye kunder for sterk, viser tallene for tredje kvartal.

– Vi har en vekst på ti prosent i personmarkedet, og tett oppunder åtte prosent i bedriftsmarkedet. Det viser at vår strategi som en regional bank fungerer, og at vi er konkurransedyktige på pris, sier Haugan.

Haugan sier at konkurransekraften til banken ikke endres selv om konkurrerende banker går ut mot «smale grupper og endrer vilkårene».

– Det spesielle med veksten vår er at det er mange nye kunder. Får du ny kunde med et boliglån, så får du med familieøkonomien og salg av produkter innen forsikring og fond også. Vi har en sterk vekst i provisjonsinntekter, sier Haugan. (Vilkår)