Klappsalvene runger i det store møterommet til DNB Markets onsdag morgen. Konsernsjef Rune Bjerke og finansdirektør Kjerstin Braathen har presentert andre kvartals resultatet for de ansatte samtidig som resultatet sendes ut i offentligheten. 

Det er grunn til å klappe.  DNB fikk et resultat før skatt på 6,8 milliarder kroner i andre kvartal, mot et resultat på 5,7 milliarder kroner i samme periode året før. 

Det er særlig bankens storkunder som bidrar til resultatet med en vekst i på nær 1,5 milliarder kroner i resultat før skatt sammenlignet med samme kvartal i fjor. 

– Det går bedre over hele fjøla, sa konsernsjef Rune Bjerke etter å ha presentert resultatet for ansatte i DNB Markets i dag tidlig. 

Lavere tap i alle sektorer, samt økte margininntekter på én halv milliard kroner bidrar til det gode resultatet.

På forhånd var det ventet et resultat før skatt på seks milliarder kroner, ifølge et estimat fra 16 analytikere TDN Finans har snakket med. Tapene var på bare 579 millioner kroner, mens de var ventet på 1,3 milliarder kroner. 

 – Vi har lønnsom vekst i alle kundesegmenter, og kundene sørger for at vi har mye å gjøre over hele «fjøla». Det ser vi på som en stor tillitserklæring. I kombinasjon med lave tap dette kvartalet gjør det at vi er godt fornøyde med kvartalsresultatet, sier konsernsjef Rune Bjerke. 

Syv av 16 analytikerne TDN Finans har snakket med har kjøpsanbefaling på DNB-aksjen, mens kun én har salgsanbefaling. 

Vellykkede restruktureringer

Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 597 millioner kroner i andre kvartal, markant ned fra 2 321 millioner i tilsvarende kvartal i 2016. 

- Bedringen tilskrives i første rekke at det i perioden ble gjennomført vellykkede restruktureringer innen olje, offshore og shipping. Hovedvekten av misligholdte lån er fortsatt knyttet til de samme sektorene, og banken ser så langt ingen smitteeffekt til andre næringer, skriver selskapet i meldingen. 

Det er fortsatt offshoresektoren som er mest utfordrende. DNB tok tap innen shipping, offshore, og logistikk-området på totalt 638 millioner kroner i første halvår, der mesteparten var i første kvartal. Innen energi var tapene på oppunder 200 millioner kroner, mesteparten i andre kvartal.

Kjøper tilbake egne aksjer

DNB skriver i meldingen at det iverksetter et nytt program for tilbakekjøp av egne aksjer, og skal kjøpe opptil 0,5 prosent av aksjene i selskapet. Dette tilsvarer 8,1 millioner aksjer. Av dette vil opptil 5,4 millioner aksjer bli kjøpt tilbake på det åpnemarkedet, mens resten vil bli innløst fra staten, representert ved Nærings- og fiskeridepartementet(Vilkår)

Slik får du gode feriebilder: Fotografens tips til fotografering med mobilen
DNs fotograf Aleksander Nordahl gir deg sine beste tips for fotografering med mobilen.
04:22
Publisert: