DNB-ledelsen er i London for å legge frem nye finansielle mål for perioden frem til utgangen av 2019.

Hovedmålene er som følger:

  • Banken skal ha over 12 prosent avkastning på egenkapitalen. Per tredje kvartal i år er den på 10,6 prosent.
  • Kostnadsnivået skal reduseres, og kostnadene utgjøre under 40 prosent av inntektene (kostnad/inntekt-prosent).
  • Banken skal dele ut over 50 prosent av overskuddet i utbytte.
  • Kjernekapitaldekningen skal ligge over 16,1 prosent.

Målene til DNB betyr at banken må gjennomføre betydelige kostnadskutt i årene som kommer. I meldingen tirsdag står det at ytterligere effektiviseringer skal spare DNB for 1,5 milliarder kroner til to milliarder kroner i kostnader frem mot utgangen av 2020.

For ett år siden var målet å spare 1,4-1,8 milliarder kroner i kostnader. Siden da har DNBs kostnader stått omtrent i ro, mens kostnadene ellers i samfunnet (inflasjonen) har økt.

Hittil har banken sagt at kostnadene skulle utgjøre maksimalt 42–43 prosent av inntektene, og dette målet er nå kuttet til maksimalt 40 prosent.

Venter lavere tap

Norges største bank har sagt at oljenedturen ville gi inntil 18 milliarder kroner i tapsavsetninger i perioden fra 2016 til 2018. Hittil er fasiten på i underkant av ti milliarder kroner. Tendensen hittil i år er at utlånene blir lavere, og forventningene er at tapene skal utgjøre maksimalt 3,2 milliarder kroner årlig i 2017 og 2018.

Fremover har DNB en ny måte å beregne forventede tap på. Tapene skal utgjøre maksimalt 0,17 prosent (17 basispunkter) av det totale utlånsvolumet i banken hvert år. Det nye målet skal banken oppnå i et normalår, og det kan variere over og under det langsiktige målet.(Vilkår)

Her er Norges første heisløse skisenter
Tett skog ødelegger god skikjøring landet rundt. I Øksendalen har Asbjørn Eggebø Næss funnet en løsning på problemet.
01:49
Publisert: