Gruppesøksmålet forbrukerrådet førte på vegne av 180.000 fondskunder førte ikke frem i Oslo tingrett, men drøye to uker etter varsler Forbrukerrådet nå at de anker dommen.

– Vi er uenige i tingrettens dom og ønsker å løfte spørsmålene knyttet til riktig prising av fond til en høyere rettsinstans, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Dermed gjør Flesland det informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB håpet de ikke ville gjøre.

– Vi håper Forbrukerrådet ikke anker, og heller benytter muligheten til å sette seg ned med finansbransjen og myndighetene for å diskutere gode løsninger for å ivareta de hensyn som ligger bak Forbrukerrådets søksmål. Vi har en rekke ganger invitert Forbrukerrådet til samtaler, og håper de åpner for det nå som tingretten har avvist kravet, sa Westerveld 12. januar.

Mener domstolen må kunne ta stilling

Tingrettsdommer Ingebjørg Tønnesen dyttet ansvaret over på Stortinget for å sette grenser for hvor aktivt et fond må være for å kunne kalle seg et aktivt og ikke et passivt forvaltet fond.

"Domstolene bør ikke, etter rettens syn, oppstille noen regel om minstegrense for graden av aktiv forvaltning. (...). Gjennom en lovgivningsprosess vil man få utredet om en minstegrense er ønsket, og hvordan den i så fall bør innrettes.", står det i dommen.

Her mener forbrukerrådet at Tingretten tar feil.

— Det bør absolutt være mulig for en domstol å ta stilling til innholdet i en avtale. Forbrukerrådet velger å anke tingrettens dom, da vi mener en slik avgjørelse etterlater forbrukerne i en tilstand hvor de ikke kan etterprøve om de har fått det de har betalt for, sier Flesland.

Forbrukerrådet mener at tingretten ikke har tatt stilling til en svært viktig problemstilling – nemlig om kundene har fått det de ble lovet av DNB.

— Vi mener domstolen må se nærmere på gapet mellom hva som stod i avtalen, og hva som faktisk ble levert til kundene i forhold til den høye prisen som er betalt. Kundene har betalt dyrt for tomme løfter, og det bør ikke DNB slippe unna med, sier Flesland.

Forbrukerrådet jobber nå med å utforme en detaljert anke som skal leveres innen ankefristen 12. februar 2018.(Vilkår)