DNB-aksjen steg mandag formiddag på Oslo Børs etter nyheten om at banken gjennomfører et nytt tilbakekjøpsprogram for inntil 8,1 millioner aksjer. Det tilsvarer inntil 0,5 prosent av aksjene, eller inntil 1,3 milliarder kroner basert på dagens kurser.

Aksjen har steget nær 28 prosent i år til ny toppnotering på vel 157 kroner.

Et lignende tilbakekjøpsprogram ble avsluttet i august i år.

– Selv om dette var ventet i løpet av høsten, er det positivt at det kommer allerede nå, skriver Joakim Svingen, bankanalytiker i Arctic Securities, i en epost til DN.

Hensikten med tilbakekjøp av aksjer er å gi aksjonærene avkastning utover utbytte. DNB kjøper tilbake egne aksjer og kan slette dem. Dermed blir det færre aksjer å fordele inntjeningen på. Slike tilbakekjøp er vanligvis kursdrivende.

Inntil 5,4 millioner aksjer blir kjøpt i det åpne markedet, mens resten stammer fra Statens eierandel.

Samler nær 7000 ansatte

For DNB-sjef Rune Bjerke blir det en anledning til å markere med de ansatte i helgen.

Søndag har Bjerke og resten av ledelsen invitert de norskspråklige ansatte i Norge og utlandet til en samling på Telenor Arena på Fornebu i Bærum, der bankens nye strategi skal fremlegges. Nær 7000 ansatte er påmeldt. Rap-duoen Karpe Diem underholder etter at Bjerke går av scenen.

De ansatte har fått svært lite informasjon. Kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide beroliger ansatte som frykter de står uten jobb mandag morgen.

– Det er ikke et brått skifte. Det er mer at vi vil informere om hvor vi står, og hvordan vi tror fremtiden vil bli. Vi tror at det er de aktørene som evner å endre seg raskest, som kommer til å vinne slaget om kundene, sier Midteide.

Fra nyttår åpnes betalingsmarkedet for langt flere aktører enn bankene gjennom det såkalte betalingstjenestedirektivet, PSD2.

– Da vil nye aktører, teleselskaper og andre bli våre konkurrenter. Da må DNB klare å lage de beste kundeopplevelsene. Før rekrutterte vi veldig mange fra NHH og BI, mens de fleste nyansatte nå har teknologisk bakgrunn, sier Midteide.

Bedre inntjening

DNB-aksjen har fått medvind i år av bedre fortjeneste på kjernevirksomheten innen utlån og innskudd. Selv om bankens innlånsrente i markedet har falt jevnt og trutt, har bankene opprettholdt omtrent samme nivå på utlånsrentene.

Samtidig har tremåneders Nibor-rente, som er viktig for råvarekostnaden til bankene, falt cirka 30 prosent i år til 0,81 prosent.

– Forventet utlånstap har falt gjennom 2017, og utsiktene til styrket rentenetto er blitt bedre som følge av lavere Nibor-rente, skriver Joakim Svingen i Arctic Securities.

Torsdag besluttet sentralbanksjef Øystein Olsen å holde styringsrenten uendret.

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenten historisk lav, og bankenes innlån er blitt billigere.
Sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenten historisk lav, og bankenes innlån er blitt billigere. (Foto: Javad Parsa)

DN har tidligere skrevet at bankene tjener svært godt på økte rentemarginer på boliglån. Fallet i pengemarkedsrenten det siste halve året har ikke kommet kundene til gode. I alle fall ikke alle. Kunder som ringer og pruter på lånerenten, har opplevd at bankene har gitt dem lavere rente.

I Norges Banks pengepolitiske rapport som ble lagt frem torsdag, bemerker også sentralbanken at «kombinasjonen av fallende finansieringskostnader og uendrede utlånsrenter har gitt en økning i bankenes marginer på lån til husholdningene».

Norges Bank tror ikke bankene kan opprettholde den økte marginen, og tror på fall i lånerentene til husholdningene på kort sikt, men at renten vil øke igjen mot 2020 i takt med at pengemarkedsrenten øker .(Vilkår)

Slik blir en kajakk til
Total tid på produksjonen er omkring seks minutter.
01:25
Publisert: