I en rapport mandag får DNB refs fra Finanstilsynet for antihvitvaskingsarbeidet. Etter å ha vært på besøk i desember, mener tilsynet det er for dårlig styring og kontroll med dette i Norges største bank.

«Etter Finanstilsynets vurdering har banken på vesentlige områder mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsregelverket», står det i rapporten.

Videre står det at det er avgjørende med forståelse av risikoen knyttet til hvitvasking, gjennomføring av kundekontroll i tråd med regelverket og et velfungerende elektronisk overvåkningssystem.

DNB får blant annet kritikk for ikke å ha fulgt opp alarmer fra det interne systemet.

– Vi tar denne kritikken veldig alvorlig, og er enig i mye av det tilsynet påpeker. Vi har jobbet knallhardt i tre år for å styrke kampen mot økonomisk kriminalitet. Til nyttår er vi klare, og da skal det meste av manglene tilsynet peker på, være i orden, skriver konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide i DNB i en epost til DN.

Tilfredsstiller ikke krav

Tilsynet mener at DNB på vesentlige områder ikke tilfredsstiller regelverket, og er i tillegg usikre på om banken vil klare å etterleve loven i løpet av året. Systemet for elektronisk overvåkning av transaksjoner blir trukket frem som mangelfullt. Et stort antall alarmer er ikke blitt fulgt opp systematisk. Tilsynet er kritisk til at styret og ledelsen ikke har sikret en god nok oppfølging av disse.

Hvitvaskingsloven pålegger finansnæringen å forhindre hvitvasking av penger. Dette skal blant annet skje ved å sørge for at man har god kunnskap om kundene og deres bruk av finansielle tjenester.

DN har skrevet flere saker om bankenes antihvitvaskingsarbeid, blant annet om at nettopp DNB skal stenge 3000 kontoer i løpet av året. Onsdag skrev DN at Nordea sperrer kontoer med flere hundre millioner. Da fortalte informasjonssjef Even Westerveld at banken er i rute med dette arbeidet.

– Dette arbeidet pågår fortløpende og er en viktig del av vår samfunnsrolle i å forhindre at bankene misbrukes av kriminelle, sa han da.

Krever stor innsats

Midteide understreker at Finanstilsynet ikke har påvist hvitvasking hos DNB.

– Tilsynet er gjennomført ett år før vi skal være ferdige med hvitvaskingsprosjektet, og da hadde vi mye igjen av arbeidet vårt. Vi er selvsagt ikke fornøyde med dette, og skulle gjerne vært i mål tidligere, skriver han i eposten.

DNB bruker store ressurser på arbeidet med å hindre hvitvasking, skriver kommunikasjonsdirektøren. De to siste årene har banken hatt over 400 ansatte og brukt over 200 millioner kroner på å gå gjennom samtlige kundedata. Som en følge av dette arbeidet er flere tusen kontoer blitt sperret.

– Finanstilsynets tilbakemeldinger er viktige for at vi skal bli bedre. I kampen mot økonomisk kriminalitet må både banker, myndigheter og tilsyn legge ned en stor innsats, skriver Thomas Midteide.(Vilkår)

Fem ting det er verdt å vite før tyskerne går til urnene
Søndag er det valg i Tyskland. DNs kommentator Kjetil Wiedswang forklarer det tyske valget på to minutter.
02:10
Publisert: