Norges største bank DNB legger frem et resultat før skatt i fjerde kvartal på 6,82 milliarder kroner. På forhånd hadde analytikerne ventet omtrent det samme, et resultat på like under 6,9 milliarder kroner, ifølge TDN Finans.

Årsresultatet før skatt endte på 26,86 milliarder kroner. Det er i tråd med forventningene på 26,9 milliarder kroner.

«Spleiselag» er ferdig

Styret i DNB foreslår et utbytte på 7,10 kroner per aksje. Det tilsvarer 55 prosent av 12,84 kroner i resultat pr aksje i 2017. Inkludert tilbakekjøp av aksjer det siste året, er utdelingen på 73 prosent av overskuddet.

DNBs utbytte har økt gradvis de siste årene etter hvert som kassen er fylt opp med egenkapital. Etter finanskrisen for ti år siden har det kommet strengere kapitalkrav og regulering av bankene, og det tvinger bankene til å ha mer penger i reserve.

I Norge har DNB merket det spesielt hardt de senere år:

  • I perioden fra 2011 til 2015 ble mellom 25 og 30 prosent av overskuddet delt ut til eierne, langt under målet om å dele ut inntil halvparten av overskuddet. Konsernsjef Rune Bjerke kalte det et «spleiselag» mellom eiere, ansatte og kunder i banken, og sa at utbyttet ville vende tilbake på høyere nivå innen noen år.
  • Etter 2016 var utbyttet igjen tilbake på 50 prosent av resultatet. Det ga i underkant av ti milliarder kroner til eierne.

På kapitalmarkedsdagen i november i fjor sa Bjerke at målet heretter er å dele ut mer enn 50 prosent av resultatet etter skatt. Analytikerne har på forhånd ventet at 55 prosent av resultatet i 2017 skulle bli utbytte.

Med 7,10 kroner i utbytte per aksje ender utbyttet på 11,56 milliarder kroner.

Det er første gang DNB betaler ut mer enn halvparten av overskuddet, og mer enn ti milliarder kroner i utbytte.

Mindre vekst

I fjerde kvartal fikk DNB netto renteinntekter på 8,86 milliarder kroner. På forhånd var det ventet 8,8 milliarder kroner, ifølge TDN Finans.

Det er en svak økning i inntektene fra utlån og innskudd, men veksten har avtatt fordi rentenivået har vært ganske uendret siste året og veksten innen personmarkedet har avtatt noe, grunnet fallet i boligprisene.

DNB avsluttet året med et overskudd på 21,8 milliarder kroner, opp fra 19,3 milliarder året før. Den sentrale forklaringen på det er ifølge banken lavere tapsavsetninger på utlån.

Boliglån og andre utlån til privatpersoner økte med 5,8 prosent i 2017. Utlån til små og mellomstore bedrifter økte med 9,5 prosent i samme periode. (Vilkår)

Dette flyet vil Flyviking-gründeren erobre Nord-Norge med – igjen
Ola Giæver har funnet en flymodell i Sveits og vil tilbake på kortbanenettet.
00:55
Publisert: