DNB-aksjen har steget over 70 prosent siden i fjor sommer grunnet lavere tap og bedre inntjening på lån, men flere rentekutt har det ikke blitt noe av. Bare i år har kursen steget med 28 prosent til nye toppnoteringer i høst. Tapene knyttet til olje- og offshoresektoren har ikke blitt så høye som fryktet hos enkelte meglerhus.

Torsdag morgen kom tredjekvartalstall som viste at driftsresultatet før skatt endte på 7,29 milliarder kroner i kvartalet. Resultatet var på 5,2 milliarder kroner i samme periode i fjor. På forhånd hadde analytikerne ventet et resultat på 6,3 milliarder kroner i kvartalet, ifølge TDN Finans. DNB slår dermed forventningene med én milliard kroner.

– DNB er på mange måter et speilbilde av norsk økonomi. Når det går bra for AS Norge, så går det også bra for banken. Det er akkurat det som skjer nå, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB i en børsmelding

– Optimismen har fått et bredt og godt fotfeste i norsk økonomi. DNB opplever en positiv resultatutvikling i alle kundesegmenter, fra privatpersoner til de største bedriftene, legger Bjerke til.

Nettopp lavere tap er én av de viktigste forklaringene på økt overskudd denne høsten.

Renten i ro

En annen ting har også bidratt til børsfesten i DNB. Økt fortjeneste på «melk-og-brød»-forretningen til DNB, utlån og innskudd, har gitt høyere inntekter i år.

I tredje kvartal var netto renteinntekter på 9 milliarder kroner, sammenlignet med snaut 8,5 milliarder kroner i samme periode i fjor. På forhånd var det ventet litt under 9,1 milliarder kroner.

DNBs regnskap for tredje kvartal viste en moderat nedgang i netto renteinntekter på 24 millioner kroner fra andre kvartal. Utlånsmarginene har ifølge DNB økt noe gjennom det siste året, men er fortsatt lavere enn snittet i et femårsperspektiv.

Danske Bank varslet for snart to uker siden at det setter ned renten på boliglån til under to prosent flytende rente for de beste kundene. Kuttet ble begrunnet med at bankene har fått lavere finansieringskostnader gjennom året. Siden har de øvrige store bankene, som DNB, drøyd med å følge etter.

Tapene faller

I DNB ble utlånstapene på 867 millioner kroner i tredje kvartal. I samme periode i fjor var tapene på 2,2 milliarder kroner. Det var ventet tap på 1,1 milliarder kroner, ifølge TDN Finans

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at bedrede makroøkonomiske utsikter har ført til en reduksjon i nedskrivninger for enkeltselskaper i tillegg til lavere gruppenedskrivninger i de bransjene som hittil har vært mest utsatt.

DNB påpeker samtidig at selskapet har bidratt til vellykket restrukturering av bedrifter, særlig innenfor oljerelatert industri og shipping.

– En av de viktigste temperaturmålerne i økonomien er hvorvidt små og mellomstore bedrifter våger å satse, låne penger, investere og ansette flere folk. DNB har over 183 000 småbedriftskunder over hele landet, og tallene vi legger frem i dag, er en tydelig tilbakemelding fra norsk næringsliv om at vi har lagt oljesmellen bak oss. Nå rettes blikket fremover, sier Bjerke i børsmeldingen.

Tror på fortsatt kursfest

Analytikerne ser ut til å tro at børsoppturen fortsetter for DNB.

I forkant av fremleggelsen hadde åtte analytikere kjøp eller overvekt, mens 13 analytikere hadde hold og ingen anbefalte salg.

DNB opplevde i tredje kvartal en fortsatt sterk interesse for sparing. 40 000 kunder opprettet Aksjesparekonto. Banken lanserte også en forbedret utgave av sitt BSU-produkt i kvartalet, med mulighet for sparing fra null år.(Vilkår)

Krangler med varaordfører om hyttekjøp
Bjørn Waatwik har brukt åtte år på rettssaker etter at han kjøpte hytte av varaordføreren.
01:09
Publisert: