I perioden 17. mars til 13. juli i fjor overførte en kvinnelig DNB-kunde 745.000 kroner til fire ulike mottagere i USA og Sør-Afrika. Pengene som ble overført var dels kvinnens trygd og penger hun hadde lånt fra ulike kredittinstitusjoner, ifølge fremstillingen fra Finansklagenemnda. På tross av at DNB advarte kvinnen mot at hun var i ferd med å bli lurt, ble pengene sendt av gårde.

– Klageren er klart og tydelig informert av banken om at hun er i ferd med å bli svindlet, men har likevel valgt å gjennomføre overføringene, heter det.

Stoppet på grensen med bag full av penger

Klageren hadde en brukskonto i DNB, som hun brukte i det daglige. Banken spurte først kvinnen om hva som var bakgrunnen for pengeoverføringene til utlandet. Kvinnen opplyste da, ifølge banken, at formålet med utbetalingene var å få løslatt sin forlovede fra fengsel.

– Klagers forlovede skal være fengslet i Skottland etter at han ble stoppet på grensen med en bag med penger, heter det i fremstillingen avgjørelsen.

DNB syntes ikke forklaringen fra sin kvinnelige kunde var spesielt troverdig og sperret like godt hennes mulighet til å foreta flere betalinger til utlandet. Det fant ikke kvinnen seg i og klaget banken inn for Finansklagenemnda. Hun viser til at banken tar feil når det hevder at hun utsettes for svindel og viser til at hun kjenner mannen som skal sitte fengsel i Skottland.

Økokrim advarer

Banken er uenig og viser i sitt svar til Finansklagenemnda til at dette dreier seg om svindel og mener den er forpliktet til å sperre kontoen for betalingstransaksjoner til utlandet.

– Banken kan ikke ha plikt til å gjennomføre transaksjoner som med klar sannsynlighetsovervekt skjer som ledd i alvorlig og organisert kriminell virksomhet, skriver DNB.

Det er også lagt frem en uttalelse fra Økokrim i saken, der det fremheves at penger som sendes som ledd i slik svindel går til tung og organisert kriminalitet som driver med våpenhandel, handel med kvinner og barn, narkotika, prostitusjon osv.

– Politiet ber bankene om å bidra til å stoppe disse pengestrømmene, heter det i avgjørelsen.

Finansklagenemndas flertall er enig med DNB i at banken kunne nekte sin egen kunde å overføre penger utenlands. Det vises her både til uttalelsene fra Økokrim og at pengestrømmene som saken gjelder kan ha en side til hvitvasking. (Vilkår)