Oljeprisoppgang, gassfest og norsk renteøkning har gitt den norske kronen solid medvind i høst. Siden starten av september har kronen styrket seg betydelig mot euro, og også mot dollar, svenske kroner og britiske pund.

De siste tre månedene har kronen styrket seg mer enn syv prosent mot euro. Fredag formiddag var situasjonen slik:

  • Én euro koster nå 9,67 kroner.
  • Én dollar koster 8,29 kroner.
  • Ett britisk pund koster 11,51 kroner.
  • 100 svenske kroner koster 96,66 kroner.

Kun slått av Angola

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets følger valutamarkedene tett hver eneste dag. Siden september har norske kroner styrket seg mot så å si rubb og stubb, ifølge ham. Det er kun mot angolske kwansa at kronen har svekket seg i perioden.

– Mange vil nok hevde man har en svak krone, men i den perioden har altså den norske kronen styrket seg mot nesten alle andre valutaer, sier Østnor til DN.

Østnor påpeker at det er en kombinasjon av flere ting som gjør at den angolske valutaen er den sterkeste i perioden. Blant annet at Angola er en stor oljeeksportør.

– Det er en valuta jeg bruker ytterst lite tid på, men landet nyter godt av de høye olje- og gassprisene. Landet har heller ikke en fritt flytende valua. Myndighetene fører en pengepolitikk hvor de går inn i markedet for å holde valutaen stabil, sier Østnor.

Renteheving styrket kronen

Norges Bank har bidratt til at kronen har styrket seg. Sentralbanken besluttet 22. september å sette opp styringsrenten fra null til 0,25 prosent.

I en morgenrapport fredag skriver han at utsikter til rentehevinger fra Norges Bank over en lengre tid har vært en viktig årsak til at kronen har hentet inn mye av det tapte etter pandemi-svekkelsen i mars i fjor. Da pandemien traff, falt norske renter mer enn i mange andre land. Dette er nå langt på vei reversert, ifølge Østnor.

– At Norges Bank har vært en av få sentralbanker som har signalisert en normalisering av pengepolitikken, har nok gjort gjennomslaget til valutakursen noe større enn vanlig er, skriver han i rapporten.

Han mener imidlertid at renteoppgang nødvendigvis ikke er den viktigste driveren nå. Det koker ned til energipriser, ifølge valutastrategen.

Gassløft

De siste ukene har også oljeprisen steget kraftig, og et fat nordsjøolje koster nå nesten 84 dollar, noe som er mer enn en dobling det siste året. Også prisene på europeisk gass har skutt til himmels.

– På forsommeren svekket kronen seg til tross for at oljeprisen steg opp mot 80 dollar fatet. Hvilke faktorer som driver kronekursen i kortere perioder varierer, og det finnes flere eksempler på at utslagene i kronekursen ikke er som forventet. Men over tid har oljeprisen vist seg som en svært viktig faktor, skriver Østnor.

Gassprisene har steget enda mer, nesten 150 prosent det siste året, og prisene er de høyeste på 13 år.

– Tidligere har endringene i gasspriser betydd lite for kronen, selv om gasseksport har utgjort en betydelig andel av petroleumseksporten. De siste månedene har kronen styrket seg mer enn endringene i oljepris isolert sett skulle tilsi, sier han.

Østnor tror at vi får se en fortsatt kronestyrkelse, så lenge olje- og gassprisene holder seg høye.

– Men medvinden fra disse faktorene vil avta, trolig allerede i november. På litt lengre sikt har vi tro på at vi ser en litt svakere krone enn vi har nå, sier han.

– Bemerkelsesverdig

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen sier at man ikke kan utelukke muligheten for en sterkere krone, spesielt hvis petroleumsprisene fortsetter å stige.

– På mange måter har de siste ukene vist seg å være en perfekt positiv storm for den norske kronen.

I en fersk rapport fra Nordea trekker Olsen frem den enorme stigningen i gass- og oljeprisen, det at aksjemarkedene går godt og en sterk norsk økonomi med stigende rentesikter, som styrker kronen.

– Den siste kroneforsterkningen har vært intet mindre enn bemerkelsesverdig. Høyere olje – og gasspriser gir rekordhøye inntekter, derfor kjøper også oljeselskapene flere kroner for å betale oljeskatt, sier han.

Norges Bank kjøper fortsatt rekordmange kroner, noe som gir ytterligere medvind for kronen, ifølge Olsen.

– Utlendingene liker også kronen godt fordi de ser at Norge er et av landene som kommer best ut av energikrisen, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.