DNB Markets tar denne uken inn rederiet Wallenius Wilhelmsen Logistics i porteføljen. Wallenius Wilhelmsen-aksjen har i løpet av det siste året opplevd en oppgang på rundt 63 prosent.

– I en syklisk opptur som man er inne i nå så skal man ha en overvekt av sykliske aksjer, sier aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets om hvorfor han tok inn rederiet i porteføljen sin.

Kvitter seg med laksegigant

Han trekker også frem selskapets oppkjøp av det amerikanske transportselskapet Keen Logistics i desember.

– Det er et kjøp som vi har tro på, sier han.

Tunaal kvitter seg samtidig med entreprenørselskapet Veidekke og oppdrettsselskapet Grieg Seafood. Veidekke-aksjen falt tre prosent sist uke, mens Grieg Seafood endte ned 3,1 prosent.

– Grieg Seafood har vi god tro på langsiktig med suverent flere vekstmuligheter enn andre sjømatselskaper på Oslo Børs, samtidig som det ikke er høyt priset. Men akkurat nå er det ikke spesielt moment for sjømat. Prisene for fjerde kvartal var lavere enn vi trodde det skulle være og det har forplantet seg inn i første kvartal, sier aksjestrategen.

Tøffere lakseår

Det går mot et tøffere lakseår. Samlet ble det i fjor et strålende år for norske oppdrettere. Med kostnader på godt under 40 kroner og inntekter på i gjennomsnitt drøyt 60 kroner per kilo, kunne de smile hele veien til banken. Men utover høsten i fjor sank prisene betydelig fra vårens rekorder. I desember, som normalt har vært den beste måneden for bransjen, lå eksportprisen under 55 kroner.

Nå viser en fersk prismodell at dette trolig også kan bli nivået lakseprisen kommer til å ligge på i 2018.

«Laksepriser under press»

Arctic Fund Management har heller ikke tro på sjømatsektoren og kvitter seg med laksekjempen Marine Harvest.

– Lakseprisene fortsetter å være under press, på bakgrunn av et betydelig høyere tilbud enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Vi tar ut Marine Harvest på tegn til at den utfordrende tilbudssituasjonen vil fortsette i første kvartal, sier porteføljeforvalter Alexander Larstedt Lager i Arctic.

Ut av porteføljen går også fingersensorselskapet Idex. Inn kommer derimot det industrielle investeringsselskapet Aker og seismikkselskapet Petroleum Geo-Services.

– Aker gir god eksponering mot leting og produksjon på norsk sokkel. Selskapet har vist evne til å gjennomføre verdiskapende transaksjoner, og høyere oljepriser bidrar til en god underliggende utvikling for selskapet, sier Larstedt Lager i Arctic.

Positive til tørrlastmarkedet

Analysesjef Lars-Daniel Westby i Sparebank 1 Markets er den eneste av deltagerne som ikke gjør endringer denne uken.

– Porteføljen gjorde det sterkt forrige uke drevet av positivt bidrag fra blant annet oljeselskapet DNO og gasstankrederiet BW LPG, skriver analysesjef Lars-Daniel Westby i en kommentar til DN.

Tørrbulkselskapet Golden Ocean Group bidro negativt til Westbys portefølje forrige uke etter å ha opplevd et fall på negativ nyhetsstrøm fra tørrlastmarkedet, med blant annet nedgang i Baltic Dry-indeksen.

– Vi er positive til tørrlastmarkedet på sikt fordi vi ser en kombinasjon av begrenset flåtevekst, samtidig som behovet for frakt av råvarer forventes å holde seg sterkt med bra trykk i økonomien inn i 2018.

Gasstankrederi ga høy avkastning

Høyest avkastning forrige uke ga gasstankrederiet BW LPG til DNB Markets og Sparebank 1 Markets med 11 prosent, mens offshoreselskapet BW Offshore ga DNB Markets en negativ avkastning på 8,8 prosent.

Hovedindeksen på Oslo Børs hadde sist uke en avkastning på 0,9 prosent, slått av deltagerne i DNs porteføljekonkurranse som samlet leverte en avkastning på 1,2 prosent. (Vilkår)