Mens resten av Europa sliter i kraftig motbakke, går norsk økonomi så det griner, med høy sysselsetting, produksjonsvekst og sterk fastlandseksport, som nå får ytterligere medvind av en rekordsvak norsk krone.

Det gjør også Norge til «annerledeslandet», der frykten for at økonomien skal overopphetes har fått Norges Bank til å øke renten, senest på forrige rentemøte, i september.

Da ble styringsrenten satt opp med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, sa sentralbanksjef Øystein Olsen da.

Flest tror at toppen er nådd

Samtlige åtte økonomer TDN Direkt har vært i kontakt med, venter også at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på rentemøtet neste uke. Seks av dem tror også at rentetoppen nå er nådd.

– Dette er et mellommøte, uten at vi har så mye mer informasjon siden forrige pengepolitiske rapport. Norges Bank har selv sagt at de vil holde renten på samme nivå. Vi tror ikke det kommer noen særlige, pengepolitiske signaler, eller at de vil endre budskapet de ga i september, sier sjeføkonom Erica Blomgren til DN.

Hun tror heller ikke at Norges Bank kommer til å endre rentebanen. Blomgren peker på den globale usikkerheten i markedene.

– Handelskrigen og brexit er to faktorer, men det er også en svekkelse i den globale veksten. Renten ute har falt kraftig, og det kan indikere at utviklingen og veksten er svakere enn Norges Bank har lagt til grunn. Hvor kraftig svekkelsen er hos Norges handelspartnere blir er usikkert, men det er grunn til å være mer forsiktig, sier hun.

Etter flere år med rekordlav rente tror Blomgren at Norges Bank var fornøyde med økningen et mer normalt nivå. Hun tror det er lenge til rentenivået kommer til å endre seg.

– Norges Bank venter at veksten i norsk fastlandsøkonomi vil fortsette, vi har en inflasjon over målet, gjelden i befolkningen stiger, og vi har en veldig svak krone. Vi er ganske langt fra å måtte kutte renten. Jeg tror den vil ligge på samme nivå hele neste år, sier hun.

Utelukker ikke økninger

Valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank tror i tråd med konsensusforventningene at Norges Bank vil holde renten uendret.

Han mener konklusjonen til Norges Bank vil være at utviklingen samlet sett har vært i tråd med anslagene fra forrige pengepolitiske rapport. Videre tror analytikeren at styringsrenten vil forbli uendret den nærmeste tiden.

«Meglerhuset har fortsatt et hovedscenario om at den siste rentehevingen i denne oppgangskonjunkturen kom i september», skriver Martinsen i en kommentar til TDN Direkt.

Men det utelukkes ikke at ytterligere rentehevinger kan komme.

Valutastrateg Kjetil Martinsen, Swedbank.
Valutastrateg Kjetil Martinsen, Swedbank. (Foto: Javad Parsa)

Swedbank-analytikeren peker på at en mer positiv utvikling rundt brexit og en stadig svakere krone kan bidra til å øke sannsynligheten for at Norges Bank hever renten igjen i løpet av første halvår neste år.

«Vi mener likevel at Norges Bank bør ta seg tid til å se an utviklingen i norsk og internasjonal økonomi før de eventuelt hever renten igjen. Vi mener derfor at det ikke kommer noen nye signaler denne gangen», skriver Martinsen.

Kan se økning neste år

Han viser også til at om kronen holder seg svak frem til rentemøtet i desember, uten klar vekstavmatning i norsk og internasjonal økonomi, kan det være at Norges Bank vil signalisere økt sannsynlighet for en renteheving allerede i mars.

Kyrre Aamdal, DNB Markets
Kyrre Aamdal, DNB Markets (Foto: Gunnar Lier)

«I den nåværende rentebanen er det priset cirka 40 prosent sannsynlighet for en renteheving i løpet av første halvår 2020», skriver analytikeren til TDN Direkt.

Makroøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets mener rentetoppen er nådd og at renten vil holde seg uendret de neste årene.

Analytikeren tror Norges Bank vil peke på utviklingstrekkene som har vært siden september, med vekt på svekket norsk krone og utsiktene internasjonalt, som bekrefter at det går svakere ute.

Videre tror han Norges Bank vil oppsummere med at utviklingen så langt ikke er vesentlig endret fra det som ble lagt til grunn i rapporten for september. Derfor holdes renten uendret, mener han.

TDN Direkts rundspørring om ventet renteendring fra Norges Bank:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.