Ingen av aksjeekspertene i DNs porteføljekonkurranse velger å ta inn nye aksjer denne uken. De eneste som gjør endringer er DNB Markets, som kvitter seg med Selvaag Bolig. Simen Mortensen er aksjeanalytiker for eiendom og entreprenør hos DNB Markets. Han forteller at Selvaag Bolig selger dårligere enn meglerhuset har regnet med.

– De startet også opp flere boliger enn de har solgt, 234 nye boliger, dette var flere enn de 160 vi hadde estimert. Vi ser at startene igjen er høyere enn salgstaksten, noe som øker markedsrisikoen i selskapet, sier Mortensen.

Aksjeanalytikeren forteller at Selvaag Bolig ved første kvartal hadde en salgsgrad på 73 prosent.

– Denne ser vi falle ned mot 70 prosent, sier Mortensen.

Går det veldig dårlig med Selvaag Bolig?

Det går greit etter forholdene. Vi har en historisk prisoppgang bak oss, og et annet marked foran oss, sier Mortensen og legger til;

– Når det gjelder selskapsutsiktene er situasjonen at verdien på tomtene har økt betraktelig, og når selskaper selger til kunder vil de rapportere høye gevinster på den historiske boligpris oppgangen, sier Mortensen.

Han forteller at selskapet har måttet kjøpe nye tomter til langt høyere kostnader enn hva det har gjort historisk, men at dette ikke vil komme frem i resultatet før om noen år.

Rekordstort boligtilbud

Man glemmer ofte at nesten halvparten av boligkjøperne er single. Når prisene er som de er kan man bli tvunget til å kjøpe sammen, forteller Mortensen.

– Gjennomsnittlig pris på en leilighet i Oslo er om lag 3,8 millioner kroner, mens gjennomsnittslønnen er cirka 494.000 kroner. Det betyr at det koster 7,7 årslønner å kjøpe en bolig, sier Mortensen.

DNBs analytiker forventer at boligsegmentet ved andre halvår vil falle litt tilbake som følge av et rekordstort tilbud av boliger til salgs

– Det har aldri vært et så stort boligtilbud som nå justert for sesong variasjon. Det vil også bli en renteøkning, og det kommer flere nybygg ut i markedet mens befolkningsveksten avtar, sier DNB Markets aksjeanalytiker.(Vilkår)

Muskelhukommelse
Syklist Terje Marøy forteller om hvordan han gjorde comeback etter 46 års restitusjon.
01:21
Publisert: