– 280.000 kroner. Det er mer enn vi tar for å forvalte pensjonene i ett helt år for denne kunden, sier Asbjørn Erdal, daglig leder i Duvi Pensjon.

Siden 2016 har lille Duvi Pensjon kjempet om hver kontrakt i bedriftsmarkedet som tilbyr forvaltning av innskuddspensjon.

For noen måneder siden fikk Duvi napp hos Pizzabakeren, en kjempekontrakt for nykommeren, som startet opp i 2016 med sikte på enkel og forståelig pensjonsforvaltning for små- og mellomstore bedrifter.

Pizzakjeden har oppunder 2000 ansatte som selger pizza fra 175 bakerier landet over, og er organisert som en franchisekjede. Det betyr at hvert utsalg eies av en selvstendig næringsdrivende med et aksjeselskap som hver har rundt ti ansatte.

Etter å ha blitt enige om betingelsene, kom DNB med sitt gebyr for å la de første 120 utsalgene fra Pizzabakeren flytte: 280.000 kroner.

For Duvi sto det om hele kontrakten, som ville røket dersom de enkelte pizzabakeriene måtte bla opp for å bytte pensjonsleverandør.

– Det endte med at vi tok regningen selv, sier Erdal. Han mener DNB og de andre store aktørenes praksis er ødeleggende for konkurransen i pensjonsmarkedet.

– Det er utilbørlig. DNB undergraver konkurransen, og bruker flyttegebyr for å låse inn bedriftskundene, sier Erdal.

Han peker på at markedet for innskuddspensjon er preget av noen få store aktører, og at både Finansdepartementet og Konkurransetilsynet har uttalt at den svake konkurransen er en utfordring for det norske pensjonsmarkedet.

Burde være gratis

Han undrer seg over hva slags systemer DNB har, med slike priser.

– De kan ikke være særlig effektive, sier Duvi-sjefen.

Han mener flyttegebyret er en overlevning fra tiden med ytelsespensjon, som var mer komplekst. Han peker på at jobben med å flytte innskuddspensjon er den samme som for fondsandeler.

– Det er gratis. Det burde flytting av pensjon også være, sier Erdal. Duvi tar selv ikke betalt for kunder som vil flytte.

I henhold til loven skal gebyret gjenspeile de reelle kostnadene ved å flytte pensjonene.

– Så vidt vi vet, har vi de laveste flyttekostnadene av de store aktørene, skriver kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB i en epost.

Hun mener DNB følger regelverket med 1000 kroner per avtale i tillegg til 200 kroner per ansatt, med maks 5000 per avtale, beregnet etter de faktiske kostnadene. DNB differensierer prisene tydelig for ikke å begrense konkurransen for små bedrifter, sier Skjennald.

– Fraflytting av avtaler medfører betydelig arbeid for oss fra vi får oppsigelsen til avtalen flyttes til ny leverandør, skriver kommunikasjonsrådgiveren og legger til:

– Vi er sikre på at den prisen vi tar for fraflytting er rimelig for små bedrifter. For store bedrifter er prisen for lav da taket på 5000 kroner medfører at vi på ingen måte får dekket våre kostnader.

Underlig arbeidskrevende

Også Pizzabakerens regnskapsfører undrer seg over DNBs gebyrer. Det var Ligo Regnskap som tok initiativ til å bytte til Duvi. Årsaken var en endring i pensjonsrapporteringen som ble brukt til DNB. Det medførte mye merarbeid for regnskapsføreren med en aktør som Pizzabakeren som har mange små enheter og mange unge ansatte i en franchisekjede.

– Så fant vi Duvi, som var villig til å lage litt skreddersøm for oss fordi de er en liten aktør. Det gir oss en enklere rapportering av pensjon, som er noe vi ikke tar ekstra betalt for, sier Ove Revheim, teamleder i Ligo Regnskap.

Han er glad for at Duvi tok regningen for flyttegebyrene, ellers ville de enkelte pizzabakeriene neppe blitt med på flyttingen, og måttet rapportere pensjonsopplysninger for sine ansatte selv. Da ville rapporteringen blitt mindre oversiktlig og fått flere feil, tror Revhaug.

Han synes det er merkelig at DNB tar 280.000 kroner i gebyr for å flytte pensjonene til Duvi.

– Det tilsvarer nesten et halvt årsverk. Det er underlig at det skal være så arbeidskrevende.

Håper på ny lov

Duvi-sjefen setter sitt håp i den «nye» innskuddspensjonsloven, som Stortinget etter planen skal vedta i vår. Den vil medføre at alle arbeidstagere får sin egen pensjonskonto som skal følge dem fra første arbeidsdag, fra første til siste arbeidsgiver frem til pensjon.

– Vi håper den fører til at Finansdepartementet også ser på flyttegebyret, og fjerner det helt, sier Erdal.

Statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet er ikke uvillig.

Statssekretær i Finansdepartementet Geir Olsen (V)
Statssekretær i Finansdepartementet Geir Olsen (V) (Foto: Fredrik Solstad)

– Stortinget må først ta stilling i saken. Men dersom Stortinget vedtar de foreslåtte endringene knyttet til forslaget om egen pensjonskonto, har vi varslet at arbeidet med praktisk gjennomføring av reformen og forskriftsbestemmelser vil skje i nær dialog med pensjonsleverandørene – både de etablerte og utfordrere som Duvi. Det er naturlig at vi også vurderer flyttegebyret i denne sammenheng, skriver Olsen i en epost.

På spørsmål om hvordan gebyret praktiseres, henviser han til Finanstilsynet, som fører tilsyn med foretakene.

På spørsmål fra DN opplyser ikke Finanstilsynet om de har oversikt over hvordan flyttegebyret praktiseres, eller om det mener at gebyret er konkurransehemmende.

– Generelt har tilsynet mottatt få henvendelser om disse problemstillingene. I den grad det benyttes gebyrsatser som klart overstiger de faktiske kostnadene, eller på annen måte ikke er i tråd med regelverket, vil dette følges opp som et ledd i den løpende tilsynsvirksomheten, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad i Finanstilsynet i en epost. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Undertøysgründer: – Fikk ideen da jeg spilte innefotball med kamerater
Anders Steen Selvig står bak det norske merket Comfyballs, som i hovedsak selger herreundertøy.
01:36
Publisert: