DNB Markets hadde totale inntekter på 1,8 milliarder kroner i årets andre kvartal. Kvartalet endte med et overskudd på like over én milliarder kroner, sammenlignet med et overskudd før skatt på 1,7 milliarder kroner i samme periode i fjor.

I fjor var det store svingninger grunnet første nedstengning i pandemien – først store tap i første kvartal og deretter ble noen av tapene gjort om til gevinst. Første og andre kvartal i fjor endte med et samlet overskudd før skatt på cirka én milliard kroner.

I år begynte det veldig bra og det høye aktivitetsnivået har fortsatt. Overskuddet for første halvår er samlet på like over to milliarder kroner, det vil si mer enn dobbelt så høyt som i fjor.

Hett på børsen

I normale tider kommer det alle meste av inntektene fra meglerhusets kunder, og kundeinntektene er betydelig høyere i år enn i fjor. I første halvår er kundeinntektene på 3,2 milliarder kroner, sammenlignet med 2,6 milliarder kroner i samme periode i fjor.

– Det kan tilskrives rekordhøy aktivitet i kapitalmarkedet, drevet av utstedelser av egenkapital og gjeld, børsnoteringer og god aktivitet i aksjehandelen. Kort sagt det meste, sier Opstad.

Målet til meglerhuset er en årlig vekst i kundeinntektene på seks prosent årlig. I andre kvartal er veksttakten på 24 prosent årlig.

Innen utstedelse av ny egenkapital og obligasjoner med høy risiko, såkalt «high yield», er det allerede gjort like mye i det norske markedet som i hele fjor.

– Er du overrasket?

– Ja, jeg vil si at markedet er tilbake på et aktivitetsnivå vi knapt har sett noensinne. At vi skulle komme tilbake til det, var jeg ikke sikker på, sier Opstad.

DNB Markets har også betydelige inntekter for bankens egenhandel og posisjoner i ulike verdipapirer – såkalt «risikostyring» – og disse inntektene kan svinge veldig mye i urolige tider, slik det gjorde under starten av pandemien i fjor.

Når kundeinntektene driver opp aktiviteten, er det fordi stadig flere bedrifter trenger hjelp til å finansiere seg med frisk egenkapital og obligasjonsgjeld, i tillegg til rådgivning ved restrukturering, oppkjøp og børsnoteringer.

I første halvår var det 54 nye noteringer på Oslo Børs, og 49 av dem på markedsplassen Euronext Growth, slik DN skrev om i helgen. Også meglerhuset ABG Sundal Collier har meldt om et spesielt aktivt første halvår, da deres regnskap ble lagt frem før helgen.

Økte bonusene kraftig

Den store aktiviteten i meglerhuset drypper også på de ansatte. Den variable avlønningen er økt med 70 millioner kroner sammenlignet med året før, står det i DNBs kvartalsrapport.

Det beløpet er fordelt på ansatte i både DNB Markets, DNB Asset Management og i DNB Eiendom, og en betydelig del av bonusene går til ansatte i meglerhuset. DNBs finansdirektør Ottar Ertzeid sier økt utbetaling skyldes rekordhøye provisjonsinntekter i disse virksomhetene.

Opstad kan ikke si hvor mye av veksten som er blant ansatte i meglerhuset.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.