Finanstilsynet mener DNB kan ha påført lånekunder økonomiske problemer

I en fersk tilsynsrapport konkluderes det med at DNB kan ha overvurdert lånekunders betalingsevne. Banken må også avslutte praksis med å tilby finansiering utover det kunden søker om.

Ifølge Finanstilsynets vurdering oppfylte ikke DNBs beregning av betjeningsevne for søkere av forbruksfinansiering kravene i utlånsforskriften. Her konsernsjef i DNB, Kjersti Braathen.
Ifølge Finanstilsynets vurdering oppfylte ikke DNBs beregning av betjeningsevne for søkere av forbruksfinansiering kravene i utlånsforskriften. Her konsernsjef i DNB, Kjersti Braathen.Foto: Mikaela Berg
Publisert 4. January 2022, kl. 09.03Oppdatert 4. January 2022, kl. 22.27