Mandag morgen varslet Finanstilsynet en bot på 400 millioner kroner til DNB, og kom med kraftig kritikk for bankens håndtering av antihvitvaskingsarbeid. Samtidig kom tilsynets rapport om DNBs rolle i Samherji-saken.

«Undersøkelsen har avdekket grove og vedvarende mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven», står det.