Torsdag morgen legger DNB-sjef Kjerstin Braathen frem bankens resultater for tredje kvartal.

Resultat før skatt landet på 6,9 milliarder kroner i perioden juli til september, mot 7,6 milliarder kroner i samme periode i fjor. På forhånd hadde analytikerne ventet et resultat før skatt på 5,8 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.

Administrerende direktør Kjerstin Braathen la torsdag frem DNBs resultater for tredje kvartal. Ottar Ertzeid i bakgrunnen.
Administrerende direktør Kjerstin Braathen la torsdag frem DNBs resultater for tredje kvartal. Ottar Ertzeid i bakgrunnen. (Foto: Mikaela Berg)

– Banken står fjellstøtt og gjeninnhentingen av norsk økonomi har på flere områder gått raskere enn mange hadde fryktet, sier toppsjef Kjerstin Braathen i meldingen, og sier at utlånsveksten til personkunder og små- og mellomstore bedrifter har vært spesielt god.

Avkastningen på egenkapitalen var 9,5 prosent i kvartalet, ned fra 10,9 prosent i samme periode i fjor.

DNB-aksjen faller rundt 1,4 prosent fra start torsdag.

Solid fall i renteinntekter

Som følge av koronakrisen og svekkede makroøkonomiske utsikter globalt og et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi har sentralbanken satt styringsrenten ned til null prosent. Norske banker har fulgt etter og senket både utlånsrenter og innskuddsrenter.

Tredje kvartal er det første fulle kvartalet med styringsrente på null prosent. Derfor har det vært knyttet spenning til hvordan renteinntektene til bankene har utviklet seg.

DNB melder torsdag om netto renteinntekter på 9,3 milliarder kroner, mot ganske nøyaktig rundt 10 milliarder kroner i samme periode i fjor.

– Det lave rentenivået påvirker alle banker, også DNB. I månedene etter nedstengning har vi hatt mye mer kundekontakt enn normalt, og behovene har vært svært varierte. Selv om noen fortsatt sliter, er det også mange som har åpnet dørene og er tilbake på jobb. Den rekordlave renten har gitt personkundene økt kjøpekraft, noe som samtidig skaper muligheter og vekst for en stor del av bedriftskundene våre, sier Kjerstin Braathen i en melding.

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier mener DNB er en veldrevet maskin, men sier de må jobbe med kostnadene nå som inntektene faller.

– Vi venter flat til moderat vekst herfra på rentenetto og det er ikke hyggelig for en bank, sier han.

Rentenetto betyr netto renteinntekter.

Høye utlånstap i år

DNB har som mange av de andre store bankene satt av store summer til utlånstap som følge av koronakrisen og også som følge av en ny tøff nedtur i olje og offshore. I årets ni første måneder har DNB nå satt av til sammen 8,67 milliarder kroner til tap.

For tredje kvartal alene var det satt av 776 millioner kroner til tap, såkalte tapsavsetninger. Det var nesten en halv milliard lavere enn tredje kvartal i fjor.

Rundt én milliard av tapsavsetninger kommer fra oljerelaterte næringer, men ble oppveiet av en reversering på 360 millioner kroner knyttet til personkunder.

På forhånd var det ventet at tapsavsetningene ville ligge på 1,5 milliarder kroner, ifølge TDN Direkt.

DNB-sjef Kjerstin Braathen sa tidligere i år at tapene ville være spesielt høye i en tidlig fase av nedturen og pekte da på første og andre kvartal. Banken har siden pekt på at de økonomiske utsiktene har vært mindre usikre enn i første kvartal, men offshore er blitt trukket frem som en bransje det fortsatt vil være krevende for.

DNB er den banken i landet som har vært mest eksponert mot bransjen. Senest tirsdag ble banken storeier i Solstad Offshore etter at aksjonærene i offshorerederiet stemte gjennom en restrukturering der totalt 9,7 milliarder kroner i gjeld gjøres om til aksjer.

Bankanalytiker Vegard Toverud i Pareto Securities mener offshore er et viktig tema.

– Det er en sektor det står dårlig til med uavhengig av korona. Fra mitt perspektiv så vil tapene i tredje kvartal påvirkes betraktelig mer av offshore enn korona. Jeg tror vi må vente til fjerde kvartal eller neste år før vi ser signifikant mer tap fra korona, mens man fra offshore fortsatt kan økt reserveringer i tredje, sier han.

Foreslår fullmakt for utbytte

I en separat melding skriver DNB at styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte for regnskapsåret 2019, begrenset oppad til ni kroner per aksje.

Tidligere i år ba norske myndigheter banker og forsikringsforetak om å utsette utbyttebetalinger frem til koronasituasjonen er mer avklart.

Fullmakten er foreslått å gjelde fra 1. januar 2021 til ordinær generalforsamling i 2021. Rammen for utbytte er ifølge DNB i samsvar med disponeringen av årsresultatet for 2019, som ble godkjent av selskapets ordinære generalforsamling tidligere i år.

Aksjen ned 16 prosent i år

DNB-aksjen fikk hard medfart under krakket i mars. På en knapp måned falt verdien på DNB med 44 prosent. Aksjekursen har hentet seg godt inn igjen, men er fremdeles langt unna å ta igjen det tapte.

Sammenligner man aksjekursen til DNB med andre storbanker fra nyttår og frem til i dag, ser man at kun Handelsbanken har hatt en svakere kursutvikling enn DNB.

Hittil i år har DNB-aksjen falt 16 prosent.

Av de 18 analytikere som oppgir anbefaling, har seks kjøpsanbefaling på DNB-aksjen, mens 10 har hold-anbefaling, og to anbefaler salg, ifølge TDN Direkt. Gjennomsnittlig kursmål er på 149 kroner, varierende mellom 118 og 190 kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.