DNB fikk et overskudd før skatt på 7,1 milliarder kroner i årets tredje kvartal. På forhånd ventet analytikerne 7,4 milliarder kroner i overskudd før skatt, ifølge TDN Direkt, som har samlet inn tall fra 20 meglerhus.

Kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide ønsket velkommen til dagens kvartalspresentasjon. Han har fått med seg at DNB-aksjen raser på Oslo Børs etter at rapporten ble offentliggjort.

– Det er litt kaldt i dag, som i markedet i dag, heldigvis er det litt varmere her inne, sier Midteide.

– Sterk i troen

Konsernsjef Rune Bjerke innledet med å gjenta at selskapets tidligere kommuniserte målsetninger for 2019 ligger fast; DNB skal minst ha en avkastning på egenkapital på «minst tolv prosent», mens kostnadene skal utgjøre mindre enn 40 prosent av inntektene.

– Vi nærmer oss disse målene og vi er sterk i troen på at vi vil innfri disse, sier Bjerke.

Bankens egenkapitalavkastning er så langt i år på 11,2 prosent, opp fra 10,2 prosent i samme periode i fjor.

Betydelig tapsreservering

Tap på utlån var på 11 millioner kroner i kvartalet, mens analytikerne ventet 303 millioner kroner. Bakgrunnen er betydelige tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger innen olje- og gassektoren på en halv milliard kroner, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Det er også betydelig ned fra samme periode ifjor, da banken hadde utlånstap på 867 millioner kroner. Dermed fortsetter den positive trenden fra foregående kvartal.

- Vi ser mange av de samme tendensene som Norges Bank, farten i norsk økonomi er god, oljeprisen er på et høyere nivå, investeringene er på vei opp og lønnsveksten og arbeidsledigheten peker i riktig retning. Når den økonomiske utviklingen går godt, får vi også lavere tap i bankene. Samtidig har utsikter til høyere renter hatt en heldig og dempende effekt på boligprisene, sier konsernsjef i DNB, Rune Bjerke.

Full meglerbrems

DNBs meglervirksomhet, DNB Markets, har således hatt et tøft tredje kvartal der overskuddet er nær halvert fra samme periode i fjor.

Virksomhetsområdets inntekter var ned over 600 millioner kroner til 1,1 milliarder kroner, mens resultat før skatt landet på 450 millioner kroner, sammenlignet med 1,1 milliarder kroner i tredje kvartal 2017.

Rune Bjerke erkjenner at meglervirksomheten har hatt et tøft år, der aktiviteten er drastisk redusert så langt i år. DNB Markets’ inntekter og resultat før skatt var mer enn halvert i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er et faktum at trading har vært svakere de siste tre kvartalene enn i foregående år, sier Bjerke.

«Litt ruskete»

Finansdirektør Kjerstin Braathen minnet deretter om at regnskapsendringer har flyttet renteinntekter, samt at tradingvirksomheten var tynget av tekniske posisjoner knyttet til valuta og norske kroner.

Et samlet analytikerkorps er samlet ved DNB-hovedkvarteret i Oslo i morgentimene. Etter at Bjerke og Braathen hadde unnagjort sine presentasjoner, var første spørsmål fra salen om når finansdirektøren ventet meglervirksomheten å slå tilbake.

Braathen erkjente at det «er litt ruskete (choppy)» i markedet, og at det er vanskelig å være bombastisk. Hun er imidlertid optimistisk på lengre sikt.

– Det er veldig utfordrende å være spesifikk fra kvartal til kvartal, men vi er positive til de langsiktige utsiktene, svarer DNB-toppen.

DNB-sjefen pekte også på at rådgivningsvirksomheten (investment banking) hadde hatt et tøft kvartal, men presiserer at perioden er et unntak fra regelen.

– Vi er sikker på at dette kvartalet ikke er representativt for kvartalet i tiden fremover, sier Bjerke.

- Betydelig lavere aktivitet

Totale inntekter var på 12,5 milliarder kroner, som er lavere enn ventede 13 milliarder kroner, ifølge TDN Direkts estimater.

Netto renteinntekter i tredje kvartal var på totalt 9,1 milliarder kroner, opp nær 150 millioner kroner fra samme kvartal i fjor.

«Andre inntekter falt imidlertid med 579 millioner kroner, fra 3,9 milliarder kroner 3,3 milliarder kroner hovedsakelig knyttet til endringer i klassifisering under de nye regnskapsreglene i IFRS9, samt betydelig lavere aktivitet i kapitalmarkedene i kvartalet», heter det i kvartalsrapporten.

Tjener mindre på lån

På samme tid i fjor var DNB-konsernets totale inntekter like under 13 milliarder kroner.

Den store vekstmotoren i DNB – netto renteinntekter fra lån og innskudd – har mistet fart det siste året fordi rentene i pengemarkedet har steget og bankenes innlån er blitt dyrere.

DNB og de store bankene ventet til Norges Banks renteheving i september i år med å sette opp renten på boliglån og innskudd. På eksisterende lån skal den nye renten gjelde først seks uker senere, og det vil si tidlig i november.

Det betyr at inntektsveksten de siste månedene skyldes flere nye utlån, og effekten av bedre fortjeneste på lån og innskudd i DNB kommer først mot slutten av året.

DNB hadde en ren kjernekapitaldekning på 16,5 prosent per utløpet av tredje kvartal.

DNB har satt et mål om ren kjernekapitaldekning på 16,3 prosent fra årsslutt 2018, mot tidligere 16,1 prosent.

Analytiker Nils Christian Øyen i Sparebank 1 Markets.
Analytiker Nils Christian Øyen i Sparebank 1 Markets. (Foto: Gunnar Lier)

Analytiker Nils Christian Øyen i Sparebank 1 Markets sier rapporten var litt svakere enn ventet, og venter at aksjen vil ha en svak utvikling relativ til markedet torsdag.

- Driften var marginalt svakere enn ventet, det var lave tap var det riktig nok men det kan ikke være så lavt alltid så den får de kanskje ikke så mye kreditt for, i tillegg øker kapitalkravene med 0,2 prosent som gjør at de kanskje må redusere tilbakekjøpene litt fremover, sier Øyen til TDN Direkt.

Egenkapitalavkastningen i tredje kvartal var på på 10,9 prosent, sammenlignet med 11,2 prosent i samme periode ifjor.

Hittil i år er DNB-aksjen opp med rundt ti prosent. Det er litt mer enn hovedindeksen på Oslo Børs, som har steget nær syv prosent i år, og fremgangen for DNB gjenspeiler som vanlig forventningene for utviklingen i norsk økonomi fremover.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Banktopp vurderte å binde renten: – Å herre min fred så glad jeg ikke gjorde det
De gangene konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN har møtt folk som angrer, er det folk som har bundet renten på feil tidspunkt.
02:03
Publisert: