Ved fristens utløp har DNB mottatt aksepter fra om lag 81 prosent av aksjene og stemmerettighetene i Sbanken. Det kom frem i en børsmelding fra DNB mandag.

Fra før eier DNB rundt 9,9 prosent av aksjene og stemmerettighetene i selskapet, og storbanken har dermed kontroll på rundt 90,9 prosent av Sbanken.

I meldingen gjøres det oppmerksom på at utregningen er foreløpig og fremdeles gjenstand for potensiell justering etter en pågående verifiseringsprosess. Endelig resultat vil bli offentliggjort når telleprosessen er bekreftet av oppgjørsagenten.

Storbanken satte inn støtet sist uke for å få oppkjøpet av den heldigitale utfordreren i havn.

DNB økte sist uke budet til Sbanken-aksjonærene med snaue fem prosent til 108,85 kroner per aksje. Samtidig ble kravet om akseptgrad senket fra 90 prosent til to tredjedeler – en terskel som allerede var oppnådd med god margin. Til da hadde snaue 75 prosent av eierne i Sbanken godtatt budet.

DNB må ha 90 prosent av aksjene i Sbanken for å kunne tvangsinnløse resten av aksjene, ta Sbanken av børs og innlemme det i egen organisasjon. Likevel risikerte gjenstridige Sbanken-aksjonærer å bli sittende som minoritetseiere uten makt i en situasjon der DNB kunne forsøke å få til en fusjon mellom selskapene. DNB understreket mandag sist uke at dette var mulighet, om enn «teoretisk,» men at banken fortsatt hadde som mål å komme over 90 prosent.

Konkurransetilsynet siste hinder

– Vi er veldig godt fornøyd med at vi har fått så tydelig støtte av styret i Sbanken og nå fra aksjonærene, sier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide til DN mandag kveld.

Mandag for en uke siden fikk DNB kontroll på to tredjedeler av aksjene.

– Det var vår laveste grense, men det er nå klart at vi har over 90 prosent så nå blir det en vanlig prosess fremover og innløsning av de resterende aksjene senere.

Selv om DNB nå har fått aksept på budet og ervervet over 90 prosent av aksjene i Sbanken, må flere biter på plass det en del før overtagelsen er helt i boks.

– Nå er første etappe med aksjonærene i orden, men det er en del som gjenstår å avklare opp mot myndighetene. Det har vi stor respekt for og har en god dialog med Konkurransetilsynet, sier Midteide.

Ingen betydning for Tilsynet

For Konkurransetilsynet betyr det ingenting at DNB har fått så stor oppslutning fra Sbankens aksjonærer.

– Det har ingenting å si for vår vurdering. Den fortsetter helt uavhengig av det, sier Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Innen neste torsdag må tilsynet ta stilling til om oppkjøpet godkjennes, og derved avslutte saken. Eller om de skal gå videre til neste fase og fortsette vurderingen. Fristen er lovfestet.

– Vår oppgave er å finne ut de konkurransemessige virkningene, om konkurranse skades og reduseres, sier Nese.

Engasjementet mot oppkjøpet er stort. Kunder i Sbanken er rasende, og Huseierne har gått høyt på banen mot oppkjøpet og frykter konkurransen i bankmarkedet vil svekkes dersom oppkjøpet gjennomføres.

- Har motstanden noen betydning for tilsynets vurdering?

– Det er mange som mener mye om denne saken. Vi mottar mye informasjon fra partene og fra andre aktører i banken. Vi tar med oss de innspillene vi får, men graden av engasjement har ikke noen betydning for oss.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.