DNB skriver at det vil komme med en ny børsmelding «innen rimelig tid» og før fristen for å klage som er 7. desember.

Etter DNBs innsending av klagen har Konkurransetilsynet 15 dager på videresende klagen til Konkurranseklagenemnda, fremkommer det av meldingen.

Etter dette har Konkurranseklagenemnda 60 dager til å avgjøre klagen.

Samtidig skriver DNB at det forlenger tilbudsperioden for kjøpet av Sbanken til 22. desember. Tilbudet kan også bli ytterligere forlenget, men ikke lenger enn til 18. mai 2022.

Satte foten ned

Det har gått seks måneder siden storbanken DNB la inn bud på utfordreren Sbanken. Etter flere runder med varsel om mulig stans av oppkjøp og diskusjoner med DNB, kom den endelige avgjørelsen fra Konkurransetilsynet 16. november. Det forbyr storbankens oppkjøp av Sbanken.

Konkurransetilsynet peker særlig på at et DNB-kjøp av Sbanken vil svekke konkurransen innen fondssalg, og at DNB kan bli en for dominerende aktør.

– Vi er både skuffet og overrasket over at de velger å stoppe transaksjonen på grunnlag av en veldig liten del av Sbanken. Fondsdistribusjonen utgjør bare tre prosent av selskapet. Hovedaktiviteten med lån og innskudd ble klarert før sommeren og var det som fikk mest oppmerksomhet, sa DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen da Konkurransetilsynets avgjørelse ble kjent.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.