Banker og forvaltningsselskapet har dratt inn 34 milliarder kroner mer på å selge aktive fond i stedet for billigere indeksfond. Dette har ført til at fondsbransjen er superlønnsom. Kundene har betalt et høyt honorar, men fått dårligere avkastning enn om de i stedet hadde kjøpt billigere indeksfond, skrev DN fredag.