Torsdag morgen legger DNB frem tall for første kvartal som viser at Norges største bank har satt av 5,8 milliarder kroner til tap. Av dette er rundt fem milliarder kroner knyttet til bedriftskunder, mens 734 millioner kroner er knyttet til privatkunder.

I kvartalsrapporten fremkommer det at 345 millioner kroner av dette er knyttet til én spesifikk kunde i forretningsområdet Private Banking.

Kan ikke kommentere

Dette forretningsområdet er forbeholdt rike privatkunder, og blant annet med base i Luxembourg jobber DNB med å hjelpe disse kundene å plassere pengebingene sine.

– Tapene på privatkunder har lenge vært lave, og det er de fortsatt, så sånn sett er dette uvanlig, sier DNB-toppsjef Kjerstin Braathen, og legger til:

– Vi har en veldig robust låneportefølje på personkunder som primært består av boliglån med gode ordninger og lav belåningsgrad, sier Braathen, som ikke venter en økning i tap på dette området.

DNB deler kundene inn i ulike risikoklasser fra 1-3. Denne spesifikke kunden skal ha befunnet seg i «stadium 3», som er klassen hvor det er høyest risiko for mislighold.

Kraftig børsfall

I kvartalet som er tilbakelagt har verdens børser falt kraftig. I slutten av februar kom det et krakk på Oslo Børs som raderte verdiene til mange fond og selskaper, såvel som privatinvestorer.

Mange investorer tar opp banklån for å kunne kjøpe flere aksjer når de investerer på børs. Ved kraftig kursfall er det da en fare for at verdien på aksjer kan falle raskere enn banken klarer å sikre sine lån, eller at banken tvinger frem salg av aksjer med tap.

Mye tap innen olje og gass

De totale utlånstapene på 5,8 milliarder er en kraftig økning fra 316 millioner i samme kvartal i fjor.

«Økningen i tapene er knyttet til utbruddet av koronaviruset og faller i oljeprisen, som hadde har påvirket makroøkonomiske nøkkeltall negativt», skriver DNB.

2,6 milliarder var knyttet til olje, gass og offshore, mens 2,3 milliarder var knyttet til annen industri. Eiendom sto kun for 143 millioner av tapene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.