Styret i det kriserammede rederiet Dof har besluttet å oversende forslag til rekonstruksjonsplan, heter det i en melding fredag ettermiddag.

Hvor mye aksjonærene skal sitte igjen med etter at Dof er rekonstruert, har vært kilde til konflikt. I november i fjor ble det foreslått å la aksjonærene sitte igjen med fire prosent av aksjene, men forslaget ble raskt stemt ned av en opprørsgruppe.

Siden lå det an til at aksjonærene bare skulle sitte igjen med én prosent av aksjene.

Dofs styreleder Leif Salomonsen forklarer hvorfor forslaget nå gir dagens aksjonærer 3,75 prosent av aksjene i det fremtidige selskapet.

2. desember i fjor startet konkursprosessen i retten, og i midten av desember ble Salomonsen ny styreleder i Dof.

– Det siste forslaget er resultatet av seks ukers intensivt arbeid, der styret har konsultert med både kreditorer og deres rådgivere, og aksjonærene, sier Salomonsen.

– Passe dårlig for alle

– Vi opplever at forslaget er «passe dårlig» for alle parter, og derfor burde ha en god sjanse til å bli akseptert. Vi har tatt en grundig gjennomgang av forslaget som ble foreslått i november i fjor, sier han.

Opprørernes kamp har altså bidratt til at aksjonærene sitter igjen med mindre enn gjennom forslaget i fjor høst.

Styrelederen vil ikke svare spesifikt på om opprørerne har gitt tilslutning til forslaget.

– Man kan naturligvis ønske at dette resultatet hadde vært noe annet, men det er dette som er mulig å få til mellom å partene.

– Opprørerne ønsket at aksjonærene skulle få en større del av kaken. Man kan si de ikke lyktes med det?

– Det er absolutt mulig å tolke det slik.

– Hvorfor har ikke styret kommet opprørernes innspill i møte?

– Det er to interessegrupper her, kreditorene og aksjonærene. Vi har konsultert fortløpende, og dette er det beste resultatet vi får til, gitt situasjonen.

– Regner du med at forslaget går gjennom og Dof unngår konkurs?

– Det er styrets oppfatning. Jeg håper alle parter legger prestisje og irrasjonelle forhold til side og stemmer for forslaget, slik at selskapet kan fokusere på drift og dra nytte av det relativt gode markedet som er der ute, sier Leif Salomonsen.

– Må trolig åpne konkurs

Skal rekonstruksjonsplanen settes i verk, forutsetter dette at de finansielle kreditorene og rekonstruktøren støtter forslaget. Samtidig vil styret arbeide for å dokumentere tilslutning til planen fra et tilstrekkelig antall aksjonærer, heter det i meldingen.

Planen har allerede fått tilslutning fra Møgster Offshore, eid av Helge Møgster, som eier omtrent 31,6 prosent av aksjene i Dof.

Styret er også tydelige på at dersom forslaget ikke blir vedtatt betyr dette slutten for en mulig rekonstruksjon, neste steg vil da trolig være å åpne konkurs.

«Virksomheten vil imidlertid drives videre som i dag gjennom datterselskapet Dof Service as og dets underliggende selskaper. Aksjonærverdiene vil imidlertid med overveiende sannsynlighet være tapt», skriver styret.

Styret vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å behandle forslaget.

Dof-opprørerne

Siden forslaget om restrukturering kom på banen i slutten av november, har det rådet intern splid innad i Dofs generalforsamling.

Det er spesielt én gruppe som er blitt lagt merke til de siste månedene, og det er Dofs aksjonæropprørere.

Gruppen ønsker «likebehandling» av sine interesser og interessene til kreditorene og hovedeier Helge Møgster. De ser heller ikke noen grunn til å gjennomføre en omfattende restrukturering av gjelden, da de mener markedet for denne typen fartøy har bedret seg.

I november stemte gruppen ned selskapets redningsplan, og få uker senere hadde gruppen sikret nytt styre i Dof med sine egne foreslåtte medlemmer, inkludert Bjarte Brønmo.

Men tidligere denne uken valgte Brønmo å fratre sitt styreverv.

DN har vært i kontakt med Brønmo som ikke ønsker å uttale seg i denne saken. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.